Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2018; Geef voor je kerk

Lieve parochianen,

Wij weten dat er veel mensen zijn die zoeken naar onderling contact, naar onderlinge geborgenheid, die zoeken naar God. We kunnen daarover lezen in boeken, we kunnen het ook ervaren in onze eigen omgeving, in onze eigen dorpen.

Steeds ben ik op zoek naar God, naar wat Hij mij in concrete situaties te zeggen heeft. Onlangs heb ik te horen gekregen dat God in Den Dungen, Gemonde, Sint-Michielsgestel, Schijndel en omstreken te vinden is, dat er hier veel mensen zijn, die God zoeken, die Hem willen ontmoeten. Daarin zie ik mijn missie als uw nieuwe pastoor: ‘Dat we Jezus herkennen in onze eigen omgeving’.
Daarvoor ben ik uitgestuurd door onze bisschop. En nu mag ik in maar liefst vier dorpen, de geloofsgemeenschap mijn diensten gaan bewijzen.
U zult begrijpen dat dit voor mij een nieuwe en bepaald geen gemakkelijke opdracht zal zijn. Wij proberen gestalte te geven aan één parochie, die van de Heilige Michaël. Samen, want ik hoop dat jullie met me mee willen werken, dat jullie mij, het pastorale team en parochiebestuur zullen helpen verantwoordelijkheid te dragen voor onze mooie parochie, ieder naar vermogen en talenten.
Van harte dank ik jullie alle daarvoor, ja echt allen.

In onze gezamenlijke weg naar God wil ik met u optrekken, met ieder die ik zal ontmoeten. Samen met jullie, hoop ik in de tijd die voor ons ligt mijn steentje bij te dragen aan de Kerk  en aan onze samenleving. Wij vragen daarvoor om Gods onmisbare zegen. Wij vragen ook dat wij elkaar tot zegen en steun mogen zijn in woord, daad en gebed. Ook is uw financiële steun hard nodig.
Lieve mensen, in deze brief aan u, bij gelegenheid van Kerkbalans wil ik dan ook tegen u zeggen: ‘Ik wil graag dat we met ons allen één parochie opbouwen, in echte samenwerking  en in onderlinge hartelijkheid. Ik zou graag zien dat in onze parochie plaats is voor iedereen. Dat iedereen zich er echt thuis kan voelen.
Laten wij zó, samen, en met de taal van ons hart,  de boodschap van Jezus, Zijn boodschap van liefde, verkondigen en waar maken. Samen dus! Hartelijk dank voor uw steun!!!

 

Joe Michael, Pastoor Michaëlparochie

 

Bankrekeningen voor de actie kerkbalans:

 

Den Dungen:          NL93 RABO 0112 9093 88

Gemonde:               NL40 RABO 0116 2018 43

Schijndel:               NL29 RABO 0147 1063 38

St. Michielsgestel:  NL50 RABO 0133 6002 62