Advent, bewegen naar het Licht

Advent, bewegen naar het Licht.

Advent is de aanloopperiode naar het Hoogfeest van Kerstmis: het vierend herdenken van de geboorte van het Jezuskind. Advent komt van het Latijnse woord “adventus”, dat “komst” betekent.
Het kerkelijk jaar begint steeds met de Advent. Eenvoudig gerekend, 4 zondagen voor Kerstmis. De lengte van de Adventsperiode verschilt, maar telt wel altijd 4 zondagen.
Tijdens de adventsperiode kleurt onze kerk “paars” als teken van bezinning.
De Adventskrans is ons uit het Duitse taalgebied “overgewaaid”. Meer dan bij ons zie je daar ook Adventskransen in huizen. Advent is letterlijk, (kijk maar naar buiten), de periode van donkere dagen voor Kerstmis. Door het doopsel wordt christenen gevraagd, naar het Licht bewegen. Bewegen naar Jezus, die als Zoon van God, aan ons gegeven, om Licht voor mensen te zijn. Zoals het vlammetje van een kaars: zichtbaar als het donker is; warm als het vuur, wanneer het koud is rondom ons hart.
Kerstmis raakt, gelukkig nog bij velen, een bijzonder plekje in ons hart. We zijn gevoeliger voor de noden van de medemens. Velen willen liefst samen zijn, samen eten en drinken en elkaar het beste van onszelf geven, tot cadeaus aan toe. Zoals elk feest een grondige planning nodig heeft, zo moeten we ook het Hoogfeest van Kerstmis voorbereiden. Ik mag hopen, dat we ons gevoelig weten om ook straks het feest van Kerstmis te vieren. Niet alleen op 25 en 26 december, maar ook de 4 weken daarvoor. Laten we met elkaar grossieren in daden van barmhartigheid. Geven van wat we kunnen missen aan hen die het nodig hebben. Graag plaats ik daartoe onze 2 goede Vincentiusverenigingen( Schijndel en Den Dungen) voor het voetlicht. Hun zorgen voor de noodlijdende medemens, die in stilte wordt geholpen, als een beroep op hen gedaan wordt. Helpt u hen helpen!! Denk ook eens aan de mensen die eenzaam zijn en om een bezoekje verlegen zitten. Iets geven van je “overvloed” heeft zeker niet altijd met geld te maken. Het geven van goede energie aan onze medemens, vooral die het nodig hebben, is ook al heel wat. Immers, is het Jezus die ons zegt: “ Al wat je voor de minsten mijner broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan”. Als christenen samen werken aan een betere wereld. We beginnen bij onszelf, toch?!
U allen een goede Adventsperiode gewenst.

Mari van der Heijden
Diaken Michaëlparochie.

n.