Bedevaart naar Den Bosch

Bedevaart naar Den Bosch.

Een bedevaart of pelgrimage naar Maria in de meimaand of de oktobermaand is nog steeds populair en er is zelfs een verhoogde belangstelling. Het heeft betekenis gekregen voor mensen, een zoektocht naar de essentie van het bestaan, om afstand te nemen van ons hectische bestaan, om kracht, een gunst, genezing of steun te vinden bij Maria, om het heilige – waartoe we allen geroepen zijn- te naderen, te ervaren misschien ook.
Een bedevaart mag ook zeker ook een reden zijn om dankbaarheid tot uitdrukking te brengen, inspiratie op te doen, of zoals het thema van Lourdes is: betekenisvol ontmoeten. Als mens onder mensen te zijn, een herderlijke opdracht.
Maria mag voor ons een moeder zijn, iemand waarbij je thuis kunt komen, misschien ook de moeder om bij uit te huilen. Zij wijst naar haar Zoon, die ons de liefde heeft voorgehouden. Liefde die Maria uitdraagt door warmte en nabijheid.
Het is daarom dat we verschillende mogelijkheden hebben vanuit onze parochie om ‘De Zoete Moeder’ van Den Bosch te bezoeken.
Op moederdag zondag 13 mei gaat het Gilde St Catharina en Barbara uit Schijndel naar Den Bosch en zal de viering opluisteren in de viering van 11.45 uur. Na deze viering is de Mariaomgang om 12.45/ 13.00 uur en zal na 1 uur terugkeren. Na terugkeer is er een korte gebedsdienst ter afsluiting in de Sint Jan.
Op zaterdag 19 mei om 19.00 uur, de vooravond van Pinksteren, zingt het Gemengd Pauluskoor samen met het Gemengd koor Sint Servatius in de Sint Jan.
Op zaterdag 26 mei is de fietsbedevaart vanuit Schijndel naar de Zoete Lieve Vrouw. Om 9.30 uur verzamelen bij de pastorie.
Op zondag 27 mei gaan de vormelingen met een voetbedevaart van Den Dungen naar Den Bosch. Vertrek is om 8.00 uur van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Den Dungen. Aansluiten bij deze bedevaarten is uiteraard mogelijk.

Mochten de genoemde data niet schikken, er zijn verschillende andere momenten in de Sint Jan en ook andere bedevaartsplaatsen waar Maria geëerd kan worden. Ook de kapelletjes in eigen omgeving geven u daartoe de ruimte. Veel devotie gewenst in deze meimaand.
Anton Bijnen, pastoraal assistent.