Boetevieringen

t Is sund…

Die woorden gebruikte mijn oma altijd als er bijv een mooi kopje was gevallen: “‘t is sund.” Ze bedoelde dan vooral dat ze het jammer vond. Weer een kopje gesneuveld.
Mijn vader kwam soms thuis na zijn werk met de woorden: “zonde van de tijd.” Dan had hij weer een of andere nutteloze vergadering bijgewoond en hij vatte dat samen met vier woorden: “zonde van de tijd.”
Sund, zonde is dan een uitdrukking van spijt of van ergernis. Hetzelfde woord gebruiken we ook om aan te duiden dat iets fout is. In die betekenis van het woord hebben we het dan meestal over onze fouten en gebreken: geen mens is nu eenmaal volmaakt.
ledere dag weer doen wij allemaal dingen die in strijd zijn met de Tien Geboden die God ons gegeven heeft. Veel dingen. Zelfs in onze gedachten.
Jezus heeft de Tien Geboden samengevat in 1 gebod waar maar één woord centraal staat, en dat is de liefde. ‘Bovenal bemin één God, en hou van je naaste zoals je van jezelf houdt’.
En dan zitten we meteen in de zwakke plek van ons mens-zijn, want we houden niet altijd bovenal van God, zelfs niet altijd van onszelf en nog minder van onze naaste. We hebben allerlei gebreken die ons mens-zijn niet bevorderen, want soms doen we dingen die helemaal niet goed zijn voor onszelf. Om nog maar te zwijgen over onze houding tegenover onze naaste, want dikwijls is ons enige oordeel dat die maar voor zichzelf moet zorgen.
Al deze fouten, deze “’t is sund” ervaringen, kunnen ons gemoed soms erg bezwaren. En het is dan ook goed om te proberen om dat zware gemoed wat lichter te maken als je weet dat God de Barmhartige Vader er altijd voor je is om je weer in liefde en genade te ontvangen.
In de boeteviering krijgen we heel bewust de kans om onze zware last te verlichten door letterlijk de steen die op ons hart ligt te laten vallen. Komt u ook op dinsdag 27 maart om 19.00 uur in de H. Servatiuskerk voor de viering van boete en verzoening.? Ik kan u verzekeren dat het geen “zonde van de tijd “zal zijn. U bent van harte welkom.

Marina Hobbelen, pastoraal assistente