Overweging Goede Week

Kapelaan Zimmermann heeft retraite ingesproken over het paastriduüm, die op Radio Maria zal worden uitgezonden op Witte Donderdag – Goede Vrijdag en Pasen zelf..

Via oderstaande link kunt u deze overweging beluistderen:

http://ly/radioretraite2pasen2019

Bedevaart Hakendover

Op eerste en tweede Paasdag is de jaarlijkse bedevaart

naar Hakendover in België.

Als geestelijk begeleider van de bedevaartskring de Meierij, gaat kapelaan Harold van Overbeek, priester

Van de Franciscusparochie uit Asten mee.

De algemene intentie is: “Goddelijke zaligmaker, wij zijn u dankbaar voor 75 jaar vrijheid.”

Voor deelname kunt u zich opgeven bij de plaatselijke

Broedermeester Bart Schellekens. (Gemonde)

Lina Kerkhoff- Ondersteijn. Den Dungen

Woensda9 3 april: Begraafplaats gesloten in den Dungen

Op woensdag 3 april is de begraafplaats gesloten i.v.m. ruiming van enkele graven

Filmavond donderdag 21 februari

De film vertelt het inspirerende waargebeurde verhaal van de missionaris Damiaan die zich vrijwillig op het Hawaiaanse eiland Molokaï vestigde om daar steun te bieden aan de met lepra besmette bewoners, die om deze reden naar het eiland werden verbannen. Damiaan heeft zich vele jaren ingezet om het leven zo draaglijk mogelijk voor deze mensen te maken. Pater Damiaan werd geboren in Tremelo op 3 januari 1840. Zijn echte naam luidde Josef Deveuster. Hij overleed op 15 april 1889. Pas in 1940 kwam een medicijn tegen lepra beschikbaar (Dapsone).

Datum: donderdag 21 februari 2019.

Aanvang: 19:30 uur.

Duur film: 2 uur.  Na afloop is er ruimte voor discussie en een drankje.

Locatie: sacristie in Sint-Michielsgestel, Nieuwstraat 34, Sint-Michielsgestel. Ingang aan de linkerbuitenkant van de Michaëlkerk.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar geloofsverdieping@gmail.com

of te bellen naar tel.nr06-29188961

Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

 We zijn van betekenis, mede dankzij uw gift aan Actie Kerkbalans voor 2019.  

Aan alle mensen van goede wil,

Alleen door uw steun kunnen we bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar, juist omdat Jezus Christus dit van ons vraagt. Onze kerk, uw kerk, die er wil zijn voor iedereen. We willen borg staan voor een gastvrij onthaal, voor iedere mens van goede wil. Elkaar betekenisvol ontmoeten rondom de christelijke Boodschap in de goede zorgen van mensen voor elkaar. Uiteraard kan dit niet zonder geldelijke middelen. Onze gebouwen behoeven onderhoud, er zijn energiekosten, personeelskosten, onze bijdragen voor bisdom, wereldkerk en de medemensen in nood. We gaan zuinig met onze middelen om, teneinde ook onze kerk voor de toekomst veilig te stellen. We willen de christelijke Boodschap blijven uitdragen, ook voor hen die na ons komen. Die christelijke boodschap draagt bij aan een betere wereld. Niemand leeft voor zichzelf alleen, zegt een mooi lied.

Geef om uw kerk

Vindt u het ook belangrijk dat we als kerk zichtbaar blijven in de wereld van vandaag en morgen? Wij ontvangen geen subsidie voor onze activiteiten. We zijn geheel afhankelijk van uw financiële bijdrage. Geef toch om uw kerk? U doet er goed werk mee en helpt ons dat met u te doen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

Met vriendelijke groeten,

Uw pastoor Joe Michael.

Michaëlparochie.

Nieuwe deken voor het dekenaat

Graag wil ik Deken Joe van harte gelukwensen met deze benoeming. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich als deken zal inzetten voor de parochies en de pastores van het dekenaat Veghel / Sint-Oedenrode. Uiteraard zal hij het dekenschap invullen op een wijze die hem past. Ik wens hem daarbij veel zegen en vreugde!!

Op 20 december heeft de bisschop pastoor Joe Michael van de H. Michaelparochie te Schijndel benoemd tot mijn opvolger als deken van ons dekenaat. Deze benoeming gaat in op 1 februari aanstaande.

Deken Vincent Blom

Leeskring in levensvragen Sint-Michielsgestel

Boeiende bijeenkomst eerste leeskring

In de eerste bijeenkomst van de leeskring voor geïnteresseerden in levensvragen stond het boek “De koning, de wijze en de nar” van Shafique Keshavjee centraal. Het boek waarin een koning, zijn wijze en zijn nar elk een raadselachtige droom hebben. Ze besluiten een groot waarheidstoernooi te organiseren. De schrijver heeft met dit boek een fabel geschreven vol humor en actuele thematiek. Een meeslepend verhaal over (on) geloof en godsdiensten. In de dialogen van het boek ontdekken ‘kampioenen’ niet alleen wat hen van elkaar scheidt, maar ook wat hen zou kunnen binden en hoe ze elkaar met respect tegemoet kunnen treden.

De organisatoren mochten een gemêleerde groep van 7 mensen ontvangen. In huiselijke kring werd onder leiding van mevr. Greetje Poelstra, mede initiatief¬neemster van de Top 2000 Kerkcafé in Den Bosch, eerst uitgebreid met elkaar kennisgemaakt. Dat gaf zicht op elkaars achtergronden en motivatie om aan de leesclub deel te nemen. De leeftijdsverschillen van de deelnemers (jongste ± 55, oudste 87!) en achtergronden zorgden voor een geanimeerd gesprek waarin elkaars opvattingen over al dan niet geloven, en hoe dan, in relatie tot het boek verkend werden.

Al snel werd duidelijk dat het boek te veelomvattend is om in een avond te behandelen. De leesclub heeft daarom besloten minimaal nog één keer over dit boek ‘De koning, de wijze en de nar’ verder te praten. In de eerste avond werden gedachten gedeeld over de dromen van de koning, de wijze en de nar, de inbreng van de atheïst en de boeddhist. Die van de hindoe, de moslim, de jood en de christen hebben we nog tegoed, evenals de eindsprint, de dialoog tussen allen.

De volgende bijeenkomst van de leeskring vindt plaats in Schijndel. Adres: Mr. Goselingstraat 1 op dinsdag 22 januari, om 20:00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de leeskring en er is nog plaats voor meer deelnemers. U bent dus van harte uitgenodigd!

Wilt u meer weten over de leeskring of u aanmelden? Neem dan contact op met Doreen Admiraal via doreenadmiraal@gmail.com of telefonisch 0613258364.

Filmavond over Theresia van Lisieux 20 december

Thérèse, de kleine weg van de jonge heilige uit Lisieux

Ik schenk mijn zegen aan deze film en aan iedereen die ernaar zal kijken.
Heilige Paus Johannes Paulus II
Thérèse Martin is één van de meest populaire heiligen van de moderne tijd. Als jong meisje uit een Franse, burgerlijke familie reisde ze naar Rome om aan de paus toelating te vragen om reeds op 15-jarige leeftijd in te treden in de Orde van de Karmel. Ondanks het strenge kloosterleven kwam ze tot de ontdekking dat heiligheid bereikt kan worden door kleine daden van naastenliefde en medelijden. Deze eenvoudige maar diepe geestelijke waarheid noemde ze haar “kleine weg”. Deze film voert op een ontroerende wijze binnen in het leven van een opmerkelijke jonge vrouw, die verliefd werd op God. Haar levensgeschiedenis, met tegenslagen en overwinningen, is die van een gewoon meisje met een buitengewone geestkracht.
Datum: donderdag 20 december 2018.
Aanvang: 19:30 uur. Duur film: 1,5 uur met na afloop ruimte voor discussie en een drankje.
Locatie: sacristie in Sint-Michielsgestel.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar geloofsverdieping@gmail.com
of te bellen naar tel.nr: 06-29188961.

Naamkaartjes van doopvieringen

Van verschillende gedoopte parochianen sinds 2000 zijn er nog blaadjes met hun naam aanwezig op het parochiebureau. Mocht u deze graag alsnog willen ontvangen kunt u altijd even bellen of mailen, of even langskomen tijdens de openingstijden van het parochiebureau; dinsdag en vrijdagochtend van 10.00uur tot 11.30uur.

Advent, bewegen naar het Licht

Advent, bewegen naar het Licht.

Advent is de aanloopperiode naar het Hoogfeest van Kerstmis: het vierend herdenken van de geboorte van het Jezuskind. Advent komt van het Latijnse woord “adventus”, dat “komst” betekent.
Het kerkelijk jaar begint steeds met de Advent. Eenvoudig gerekend, 4 zondagen voor Kerstmis. De lengte van de Adventsperiode verschilt, maar telt wel altijd 4 zondagen.
Tijdens de adventsperiode kleurt onze kerk “paars” als teken van bezinning.
De Adventskrans is ons uit het Duitse taalgebied “overgewaaid”. Meer dan bij ons zie je daar ook Adventskransen in huizen. Advent is letterlijk, (kijk maar naar buiten), de periode van donkere dagen voor Kerstmis. Door het doopsel wordt christenen gevraagd, naar het Licht bewegen. Bewegen naar Jezus, die als Zoon van God, aan ons gegeven, om Licht voor mensen te zijn. Zoals het vlammetje van een kaars: zichtbaar als het donker is; warm als het vuur, wanneer het koud is rondom ons hart.
Kerstmis raakt, gelukkig nog bij velen, een bijzonder plekje in ons hart. We zijn gevoeliger voor de noden van de medemens. Velen willen liefst samen zijn, samen eten en drinken en elkaar het beste van onszelf geven, tot cadeaus aan toe. Zoals elk feest een grondige planning nodig heeft, zo moeten we ook het Hoogfeest van Kerstmis voorbereiden. Ik mag hopen, dat we ons gevoelig weten om ook straks het feest van Kerstmis te vieren. Niet alleen op 25 en 26 december, maar ook de 4 weken daarvoor. Laten we met elkaar grossieren in daden van barmhartigheid. Geven van wat we kunnen missen aan hen die het nodig hebben. Graag plaats ik daartoe onze 2 goede Vincentiusverenigingen( Schijndel en Den Dungen) voor het voetlicht. Hun zorgen voor de noodlijdende medemens, die in stilte wordt geholpen, als een beroep op hen gedaan wordt. Helpt u hen helpen!! Denk ook eens aan de mensen die eenzaam zijn en om een bezoekje verlegen zitten. Iets geven van je “overvloed” heeft zeker niet altijd met geld te maken. Het geven van goede energie aan onze medemens, vooral die het nodig hebben, is ook al heel wat. Immers, is het Jezus die ons zegt: “ Al wat je voor de minsten mijner broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan”. Als christenen samen werken aan een betere wereld. We beginnen bij onszelf, toch?!
U allen een goede Adventsperiode gewenst.

Mari van der Heijden
Diaken Michaëlparochie.

n.