Geloofsvorming

Het is al weer bijna 2000 jaar geleden, dat Jezus tijdens een wandeling aan zijn vrienden vroeg: “Weten jullie eigenlijk wel wie Ik ben?” Petrus wist het antwoord: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Die woorden komen over als een prachtige geloofsbelijdenis, maar inmiddels weten we, dat dit getuigenis een gevolg is van langdurig groeiproces. Jezus stelt die vraag ook aan ons: “Weet je eigenlijk wel wie Ik ben?” Een antwoord geven op deze vraag kunnen ook wij pas, als we willen groeien in geloof. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Dat is ook de reden, waarom wij u jaarlijks een programma aanbieden, waaraan ieder van u op zijn/ haar eigen manier kan deelnemen, een programma voor jong en oud. We hopen, dat het ons in staat stelt te groeien in geloof. Dat kan, als we er in geloven. Laten we ons doel zo formuleren: Probeer het beste in elkaar naar boven te halen.