Catechese

Catechese,

Met het beleidsplan van het bisdom "Groeien in geloof, geloven in groei",  staan de  "Nieuwe Parochies" voor de uitdaging in te spelen op de maatschappij anno 2016. Ook voor de toekomst zoeken wij naar geschikte middelen om de  Blijde Boodschap uit te dragen.
De parochie van de H. Michael is een feit.  De nieuwe parochie is bedoeld om samen te werken aan de opdracht van ons kerk-zijn, een gemeenschap rond Christus te vormen en Hem en zijn evangelie te verkondigen. Daarom hebben wij in ons beleidsplan naast de catechese voorafgaand aan de doop, de Eerste H. Communie, het Vormsel en  het huwelijk ook geloofsvorming voor volwassenen opgenomen in onze jaarlijks aanbod.
Opnieuw beginnen, Geloven  nu.
Aan de planning wordt momenteel nog druk gepuzzeld, maar bij vragen altijd even bellen met het secretariaat 073-5492215 of mailen  met Marlies Beij: m.beij@michaelparochie.nl