Kinderen

Catechese kinderen

Het licht op ons pad

Jantje gaat voor de eerste keer naar de training. Hij wil graag voetballen, dat doen zijn vriendjes ook, maar hij weet maar amper, dat de bal rond is. Jan heeft nog geen voetbalschoenen ( heb je die nodig?), geen trainingspak en nog geen voetbalkleren in de kleuren van de club. “Ik dacht, dat je alleen maar tegen een bal moest trappen,” zei Jan, “dat kan ik wel.”
De trainer lachte. “Jan, wij gaan van jou een goede voetballer maken, als je dat zelf ook wilt.”
“Ja, dat wil ik wel”, zei Jan. En ze gingen aan de slag. Eerst naar de sportzaak.Voor voetballen heb je speciale schoenen nodig en sokken in de clubkleuren. En Jan begon het te leren. Voetballen doe je samen. Je vormt een team en je vormt pas een hecht team als spelers elkaar laten doen waar ze goed in zijn. Jan mocht het op verschillende plaatsen proberen, maar uiteindelijk stond hij het liefst in de goal. Hij groeide uit tot een goede keeper.
"Ja Jan, over een paar jaar sta je in het eerste, als je zo doorgaat.” En Jan glunderde. Hij deed zijn best. De spelregels had hij ook zo onder de knie. Iedere sport heeft zijn eigen regels en iedere vereniging een eigen reglement.
Samen spelen, een team vormen, dat vraagt om een duurzame investering. Dat had Jan al gauw ontdekt. Toen de pastoor hem vroeg of hij misdienaar wilde worden, keek Jan heel verbaasd. “Ik? Ik weet niks van de kerk.” “Dat wist je ook niet van het voetballen”, zei de pastoor, “en nou hou je alle ballen tegen.” En de pastoor nodigde Jan uit om eens naar de bijeenkomsten te gaan van “Het licht op ons pad.” “Daar leer je veel van,” zei de pastoor en Jan deed het en kreeg er plezier in. Hij praat mee over het begin van de schepping, over Adam en Eva, hij weet waar Sint Nicolaas vandaan komt en hoe oud hij is, hij weet bijna alles van de advent en Kerstmis. En … Jan is sindsdien niet alleen een goede keeper, maar
ook een trouwe misdienaar.
Optimistisch als we zijn gaan we er vanuit, dat u benieuwd bent naar de opzet van dit geloofsproject. Het project is afgestemd op vier verschillende leeftijdgroepen:
4-6 jaar; 7-9 jaar; 10-12 jaar; 13-15 jaar; 16 jaar en ouder.
Stel nou dat u zegt: ons kind heeft de eerste communie gedaan en wij willen graag, dat de eerste communie niet meteen de laatste communie is, maar dat ons kind ( en dus ook ons gezin) iets met dat geloof gaat doen, dat het gaat leven. Dan is dit project precies iets voor u.
Ik pak als voorbeeld het jaarpad voor de 7 tot 9 jarigen. Het geloofsgoed wordt uitgespreid over een periode van 3 jaar.
Wat mag u het eerste jaar verwachten?
Eerste periode: september- november: 4 bijeenkomsten van ongeveer 60 minuten:
1. Scheppingsverhaal ; 2. Adam en Eva; Kaïn en Abel; Ark van Noach.
Tweede periode: november- december: 4 bijeenkomsten
5. Abraham, Sara en God; 6. Abraham en Isaak; 7. Sint Nicolaas; 8 Kerstmis.
Derde periode: januari- vasten: 4 bijeenkomsten
9. Jezus in de tempel; 10. Doop door Johannes; 11. Uitdrijving boze geest; 12. Genezing zieke.
Vierde periode: Vasten- Pasen 2 bijeenkomsten:
13 en 14:. Pasen.
Vijfde periode: 2 bijeenkomsten:
15-16: Pinksteren.
In het tweede en derde jaar mag u weer andere onderwerpen verwachten. Het project is zo samengesteld, dat in een tijdsbestek van 3 jaar alle belangrijke onderwerpen ter sprake komen.

U merkt, dat de meeste bijeenkomsten in de wintermaanden zijn. Als de dagen langer worden en kinderen liever buiten spelen, zijn de bijeenkomsten beperkt. De dagen, waarop we samenkomen, worden in onderling overleg vastgesteld. Dat geldt ook voor de plaats waar. Dat hangt een beetje af van het aantal deelnemers.

Mocht er bij u nu al iets gaan prikkelen, meld je even bij:
Marlies Beij ( pastorie H. Servatius in Schijndel. email: m.beij@michaelparochie.nl
pastor Chr. van Beurden (pastoroe Den Dungen. email: info@sintjacobusdemeerdere.nl

2. IMPULSAVONDEN
Om zoveel mogelijk kinderen en ouders te betrekken bij deze vieringen en om jonge gezinnen wat handreikingen te geven bij de geloofsopvoeding van de kinderen organiseren we komend jaar in Den Dungen een vijftal impulsavonden, waarbij alle kinderen uit de gehele parochie van harte welkom zijn. Wat moet u zich daarbij voorstellen?
De impulsavond gaat vooraf aan een gezinsviering. Het thema van de gezinsviering is ook het thema van de impulsavond. Die bestaat uit drie delen: een leermoment, een creatief moment en een sportief moment.
Er zijn komend jaar vijf impulsavonden. De eerste is op:

Om de gezinsvieringen en de bijbehorende impulsavonden bij de tijd te houden doen we een beroep op jonge ouders om ons hierbij te helpen. Kost een paar avonden, maar je krijgt er veel voor terug. Graag vooraf de kinderen aanmelden: info@sintjacobusdemeerdere.nl