Volwassenen

Geloofsverdieping “Opnieuw beginnen”
 
Ontmoetingen in uw leven

Jezus vervult haar diepste verlangens
 
Start: jaar 2015
Een uniek aanbod van zes avonden voor iedereen, die ernaar verlangt de levende God in zijn leven opnieuw te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.
 
‘Opnieuw beginnen’ is eerder op verschillende plaatsen in Nederland en in Duitsland gegeven. Vanwege de positieve reacties vorig jaar in Sint Michielsgestel bieden wij deze geloofsverdieping nogmaals aan.
 
Opzet van de verdieping
De verdieping bestaat uit zes bijeenkomsten, die één geheel vormen. Elke deelnemer ontvangt bij de eerste bijeenkomst een werkboek met overwegingen (kosten 10 euro).
 
Inhoud van de bijeenkomsten:
Elke bijeenkomst heeft een bepaald thema. Zie onderstaand een overzicht:
 
(1) Godsbeelden: bewust worden van eigen Godsbeeld(en); vaak blijkt, dat volwassenen nog een onvolwassen Godsbeeld hebben, omdat het nooit de kans kreeg om te groeien.

(2) Geloven: we richten onze blik op de eigenlijke bron van ieder persoonlijk geloof: de verbondenheid met de levende God.
 
(3) Jezus ontmoeten: de Bijbel spreekt over genezing, heil, bevrijding, leven in overvloed. Ontmoeting met Jezus zet mensen in beweging.
 
(4) Verzoening bevrijdt: ervaringen uit het verleden kunnen een echte relatie met de Levende God blokkeren. Waarom zouden we bang zijn voor de Bron, voor Christus zelf en Zijn verzoening? Door Hem is de echte verzoening en genezing mogelijk.

(5) Leven krijgt toekomst: door het in het reine komen met onszelf krijgen we een ander perspectief voor de toekomst.

(6) Een nieuw begin: God maakt een nieuw begin mogelijk. Deze geloofsvorming is op God gericht, niet op mij.
 
 
Het gaat bij deze geloofsverdieping niet zozeer om geloofskennis, maar om te (her)ontdekken wie God is, een (her)ontdekken van wat een relatie is.

Ieder thema wordt vanuit vier invalshoeken benaderd:

Een inleiding: een aanzet om over een thema na te denken.
Groepsgesprekken: na de inleiding komt het gesprek in een kleine deelgroep. Het is de bedoeling om eigen gedachten en overtuigingen met elkaar uit te wisselen. Alles wat in de groep wordt verteld is vertrouwelijk en blijft binnen de groep.
Meditatieve momenten: de deelnemers worden uitgenodigd zich in heel hun persoon te laten aanspreken.
Ter overweging voor thuis: deze geloofsvorming is samen op weg gaan. Je luistert naar elkaar en spreekt met elkaar. Je bent weinig met God alleen. Dat kan wel, als je thuis een stil plekje en tijd vindt om rustig met God te zijn. Bij de eerste bijeenkomst krijgen jullie een werkboek, dat erbij kan helpen.

 
Mede afhankelijk van het aantal belangstellenden zal worden vastgesteld, waar en wanneer de zes avonden gehouden worden.
Maar spreekt u deze Geloofsverdieping  “Opnieuw beginnen” aan, geeft u zich alvast op en u hoort zo snel mogelijk van ons over de plaats en tijd van de zes avonden.
Op de kerkpagina van onze parochie  zult u nog verder geïnformeerd worden.  
 
________________________________________________
 
Aanmelding voor “OPNIEUW BEGINNEN”
Strookje kunt u inleveren op de pastorie van uw kerklocatie  o.v.v. “Opnieuw Beginnen” of per email naar gestel@michaelparochie.nl
 
Bij deze meld ik me /melden wij ons aan voor de geloofsverdieping “OPNIEUW BEGINNEN”:
 
Naam:
 
Adres:
 
Telefoon:
 
emailadres