Sacramenten

Inleidende gedachte: Wat zijn sacramenten?

Ons leven speelt zich af tussen de wieg en het graf. Er gebeuren veel dingen, ook heel ingrijpende, op de weg tussen geboorte en sterven. Op die weg maken we keuzes. Daar hoort ook de keuze bij om “als gelovige” door het leven te gaan. Ieder leven kent zijn scharniermomenten. Het gaat vaak om gebeurtenissen, waarbij er iets opengaat, iets nieuws begint. Deze gebeurtenissen noemen we “sacramenten”.

Onze kerk kent zeven sacramenten: zeven uiterlijke tekenen van de trouw, van het geluk, dat God aan de mens wil geven, die deze sacramenten ontvangt. Maar, de liefde komt, als het goed is, van twee kanten. God maakt ons duidelijk, dat Hij ons met Zijn liefde nabij is, en wij doen een plechtige belofte van trouw jegens diezelfde God. De zeven sacramenten zijn:

- het sacrament van de Doop

- het sacrament van de Biecht

- het sacrament van de Eerste Heilige Communie

- het sacrament van het Vormsel

- het sacrament van het Huwelijk

- het sacrament van de Priesterwijding

- het sacrament van de Zieken