De wijding tot diaken en priester

 De wijding tot diaken en priester.

In onze parochie zijn priesters, diakens, een  pastorale werkster en pastoraal assistenten werkzaam. Wat is het verschil? 
 
Een pastoraal assistent(e)  is een vrijwilliger/ster uit onze parochie, die middels een
4-jarige avondcursus op het Sint-Janscentrum in zichzelf heeft geïnvesteerd om zo de parochie echt van dienst te kunnen zijn. De pastoraal assistent krijgt, na instemming van de pastoor, van de bisschop een pastorale zending, waarbij het accent kan liggen op liturgie, catechese of diaconie. Wij zijn blij met de vier pastorale assistenten in onze parochie. Mocht iemand van u zich ook hiertoe geroepen voelen, dan kunt u het beste contact opnemen met de verantwoordelijke pastor van uw kerklocatie.
 
In de persoon van Marlies Beij  heeft onze parochie ook een pastoraal werkster.
Marlies heeft daartoe een theologische opleiding gevolgd en daarna van de bisschop een pastorale opdracht gekregen voor onze parochie op verzoek van het kerkbestuur. Een pastoraal werker/ster heeft geen wijding ontvangen, maar ontleent de bevoegdheid aan een pastorale opdracht van de bisschop.
 
Onze parochie telt drie diakens. Mari van der Heijden is werkzaam op fulltime basis, terwijl Pieter Schevers en Arnout van Kempen deze functie uitoefenen op vrijwillige basis. Zij stellen zich, naast hun werk, voor een bepaald aantal uren ten dienste van de parochie. Een diaken heeft  ook een theologische opleiding gevolgd, ofwel aan een theologische faculteit of op het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Om het wat moeilijk te maken: Gehuwde mannen kunnen tot diaken worden gewijd, maar diakens mogen niet trouwen. Wordt een kandidaat door de bisschop bevoegd en geschikt bevonden, dan volgt de diakenwijding en de aanstelling in de parochie. De diaken is verantwoording schuldig aan de bisschop. Een diaken kan voorgaan bij een doopviering, huwelijksviering, uitvaartdienst, woord- en communieviering, en heeft ook de opdracht van de verkondiging. Wij zijn blij met onze drie diakens.
 
Voor onze parochie zijn drie priesters fulltime beschikbaar. Pastoor Frank As is teamleider en tevens eindverantwoordelijke voor Sint- Michielsgestel en Gemonde. Pater Joe is pastoraal werkzaam in Schijndel en pastor Chris van Beurden in Den Dungen. Net als bij diakens spreken we over een roeping. Je wilt als priester je leven in dienst stellen van Jezus en zijn kerk, dienstbaar aan God en de mensen zijn . Je  volgt daartoe een theologische opleiding van  zes jaar op het seminarie, waar ook veel nadruk ligt op je groei in spiritualiteit. Je voelt je a.h.w. steeds meer gedragen door Jezus zelf. Voordat iemand tot priester wordt gewijd, ontvangt hij de diakenwijding. Daarbij legt de kandidaat ook de celibaatsgelofte af ( ongehuwd blijven ) om zijn  leven volledig in dienst te kunnen stellen van Jezus en zijn kerk. Enkele maanden na de diakenwijding volgt dan de priesterwijding, In ons bisdom is dat altijd op de eerste zaterdag na Pinksteren. Daarna benoemt de bisschop hem tot zielzorger in  een parochie.         
 
Wij zijn geneigd te zeggen dat we het mooiste beroep hebben, dat er is.
 
Mochten jonge mannen zich geroepen voelen om priester of diaken te worden, neem dan contact op met de verantwoordelijke pastor van je eigen kerklocatie.