Gemonde Sint Lambertusfeest

Viering Sint Lambertusfeest.
Mgr. G. de Korte aanwezig bij de viering van het Sint Lambertusfeest in Gemonde.
Op zaterdag 15 september wordt het Sint Lambertusfeest gevierd.
Om 18.15 uur gaan we in processie naar de kapel van Sint Lambertus op begraafplaats De Hogert met de bisschop,
pastoor Joe, de beide Gilden, misdienaars, de vormelingen en communicantjes en iedereen die mee wil lopen .
Bij de kapel van Sint Lambertus zal mgr. G. de Korte enkele oude grafstenen zegenen, een schildje onthullen en een gebed
bidden.
Daarna gaan we in processie terug naar de kerk waar om 19.00 uur de eucharistieviering begint.
Hoofdcelebrant is mgr. G. de Korte, concelebranten zijn pastoor Joe en de aanwezige priesters.
Na de communie zal pastoor Joe worden geïnstalleerd als Gildeheer.
Voor het slotgebed zal mgr. G. de Korte de Lambertusspeld uitreiken aan enkele vrijwilligers in de parochie.
Na de viering komen er rozen en dropsleutels uit de toren.
Daarna is er een vendelgroet van de Gilden op het grasveld
voor de pastorie en is er koffie / thee met cake.