Geroepen tot werk voor de kerk

Geroepen tot werk voor de kerk.

Vanaf september starten er in het St. Janscentrum in Den Bosch drie vernieuwde opleidingen: het is de erkende opleiding Godsdienstwetenschappen, de opleiding tot catechist en de opleiding voor het permanente diaconaat. Mgr. de Korte wil door deze opleidingen nieuw elan geven aan het werken in Gods Wijngaard en daarmee in ons bisdom. Voelt u zich geroepen dan kunt u contact opnemen met Mw. Ellen Kleinpenning opleidingscoördinator, bereikbaar via 073-523 20 57. Uiteraard kunt u ook informatie inwinnen bij de leden van het pastorale team van de Michaëlparochie, bereikbaar onder nummer 073-5492215. Een persoonlijke investering door een verdere kennismaking met Gods Boodschap en juist om die eigentijds onder de mensen te brengen van deze tijd.

Mari van der Heijden
Diaken Michaëlparochie