Gezelschap voor Maria

De tijd dat je zowat op ieder uur van de dag een willekeurig kerkgebouw kon binnen lopen ligt reeds ver achter ons. Door allerlei vervelende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld diefstal, vernieling of heiligschennis ging het ene na het andere gebedshuis na een viering op slot.

Hoewel in Gemonde het aantal nare incidenten, bij mijn weten, nogal beperkt bleef, werd destijds ook hier besloten om onze St. Lambertus buiten bijzondere diensten te vergrendelen.

Door de opening van de Mariakapel in het achterste gedeelte van de kerk kwam er in 2002 ten dele een einde aan deze ongastvrije situatie.

Op 29 september van dat jaar werd het kapelgedeelte en de Mariabeeltenis door pastoor Luijckx plechtig ingezegend. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen er weer in alle rust even verpozen, mediteren en/of een kaarsje laten branden en door een gesloten hekwerk het kerkinterieur bekijken. Mede dankzij de startplaats van meerdere uitgezette wandelroutes op het kerkplein hebben al vele bezoekers van deze mogelijkheid dankbaar gebruik gemaakt en via het rolstoelvriendelijke zijdeurtje hun zorgen aan Maria voorgelegd.

Toeval … of zou ‘ons moeder’ zelf haar invloed aangewend hebben?

Bijna op de dag af 15 jaar later, 30 september 2017, heeft zij gezelschap gekregen van de heilige Antonius van Padua ofwel Sint Tunnis van verloren voorwerpen.

Op een bijzondere manier werd onlangs de beeltenis van deze weldoener in de schoot van koster Martien Bressers geworpen en zat hij er mee ‘opgezadeld’.

Dit ‘opgezadelde gevoel’ veranderde weer meteen in voldoening daar het anders op de stortplaats terecht zou zijn gekomen. Weldra borrelde er bij de koster een idee op betreffende een standplaats voor deze zeer onverwachte maar ook zeer welkome gast.

Al menigmaal in zijn leven heeft hij, of iemand van zijn naasten, met succes een beroep gedaan op de medewerking van deze behulpzame heilige.

Pater Joe, de nieuwe pastoor van de overkoepelende St. Michaëlparochie, werd door Martien in zijn plan betrokken en zei meteen alle medewerking toe. Zodoende werd het St. Antoniusbeeld na afloop van de weekendmis op 30 september jongstleden als totale verrassing van de parochianen, uitgezonderd enkele ‘ingewijden’, door de pater ingezegend en in processie naar zijn uitverkoren plaats bij Maria geleid.

De betreffende ruimte achter in de kerk blijft gewoon Mariakapel heten.

Zonder al te veel ruchtbaarheid heeft zij er een hulp bij gekregen, een soort mantelzorger,  tijdens de openstelling dagelijks voor iedereen beschikbaar.

Over de wonderen van moeder Maria zijn al vele boeken vol geschreven. Betreffende Sint Antonius kunt u zich in het volgende hoofdstuk verdiepen in enkele sterke, maar waargebeurde verhalen van onze koster.

Doe er u voordeel mee en stap in voorkomende (nood)gevallen gerust eens over d’n drempel…

Ad Kuppens