Gezin

Gezin
 
Kerk als plek van ontmoeting voor gezinnen.
 
De vraag, die in ons opkomt, is vaak: " Wat kan de Kerk of de school voor ons gezin en speciaal voor onze kinderen betekenen?"
Als we het even alleen bij onze kerkgemeenschap houden, kunnen we misschien de vraag beter omdraaien: "Wat kan het gezin voor onze kerkgemeenschap betekenen?"
Want als de geloofsopvoeding thuis niet gebeurt, zijn Kerk (maar ook de school) tamelijk machteloos. Gebeurt de geloofsopvoeding thuis wel, dan kunnen ze elkaar versterken.
En juist bij deze geloofsopvoeding wil de Kerk u als ouders graag helpen.
Onze kerkgemeenschap wil voor u als ouder een plaats van ontmoeting zijn met God, maar ook met elkaar.
Met u willen wij opnieuw gemeenschap zijn in een sfeer van acceptatie en vriendschap.

Het hart van de Kerk wil ook een plaats zijn, waar uw kinderen andere kinderen kunnen ontmoeten.
Wij willen graag van u als ouders ideeën horen, hoe we praktisch dit gemeenschapsgevoel kunnen versterken. 
 
Kostbare geschenken.

Elders op deze website kunt u lezen, welke de sacramenten er zijn, die de Kerk u aanbiedt.
Deze sacramenten zijn kostbare geschenken, die zichtbaar, tastbaar, voelbaar zijn voor de zintuigen.
Er wordt niet alleen maar tegen u gezegd: "Ga bidden en ge zult God ontmoeten".
Er wordt u en uw kinderen in de sacramenten echt iets geschonken, in een zichtbaar teken.
Dat teken bestaat uit menselijke dingen zoals brood, wijn, water, olie, gesproken woord, handen die je opgelegd worden, enz.
Maar in die menselijke dingen is Christus zelf aanwezig.
Daarom doen zij iets met je, je wordt er anders en ook beter door.
Je treedt als mens binnen in een mysterie, dat wij het geloof noemen en dat is het ware geschenk, dat u en uw kinderen ontvangen.
 
Onderwijzen
Laat jezelf tenslotte door God onderwijzen.
Dan zal hij je leren, wat je kinderen zo graag van jou als ouder ontvangen: waarheid, recht, gerechtigheid, oprechtheid en liefde voor God en de mens.