Doop

Doop
 

Proficiat. De geboorte van je kind is iets heel bijzonders. Je zoon of dochter hoort er meteen bij. Het bedje is gespreid en je kind wordt opgenomen in de kring  van familie, kennissen en vrienden.
Dan komt de vraag: Laten we ons kind dopen? De keuze om hun kind te laten dopen maken ouders samen. En als je die keuze voor je kind gemaakt hebt, dan blijven er vragen. Bij die vragen wil de parochie je graag van dienst zijn.
Opnemen in de geloofsgemeenschap.
 
Je maakt de keuze om je kind te laten dopen. Dat doe je bewust. Dat kost tijd. Daar denk en praat je samen over, want wat betekent het eigenlijk om je kind te laten dopen?
Dopen is je kind laten opnemen in de christelijke geloofsgemeenschap. Je kind op het spoor zetten van die groep mensen voor wie Jezus van Nazareth een inspirerend voorbeeld is, dat navolging verdient. Dopen is met je kind een leven tegemoet gaan, dat toekomst heeft, een toekomst, die over de grenzen van de dood heen reikt.  Dopen is leven vanuit de kern van onze geloofsbelijdenis: liefde is sterker dan haat, nooit zal de dood het laatste woord hebben, maar het leven. Wie zich in zijn leven gedragen en gevoed weet door Gods liefde kan een belofte inhouden voor z’n medemens. “Waar mensen in Jezus’ naam met elkaar worden verbonden, daar  wordt alle dorheid overspoeld met leven gevend water”.
 
Doopvoorbereiding.
 
Indien je de keuze hebt gemaakt om je kind te laten dopen, neem dan contact op met het secretariaat om een beschikbaar doopmoment te plannen. U krijgt dan een uitnodiging voor de doopvoorbereiding. Tijdens deze avond proberen we een verband te leggen tussen de symbolen, die bij de doopplechtigheid gebruikt worden  en de verwachtingen, die je koestert van het leven van je kind. De doopvieringen vinden bij voorkeur plaats op zaterdagmiddag of zondagmorgen.
 
Data en plaats doopvoorbereiding in de vier locaties:
  
Den Dungen: Eerste dinsdag van de maand: 20.00-22.00 uur.
Schijndel:     Elke tweede dinsdag van de maand 20.00-22.00 uur
Gemonde en Sint-Michielsgestel: Aanvragen via het secretariaat van de Michaelparochie.

 Doopvieringen en doopgesprekken 2017  

klik hier om het doopformulier in te vullen