Algemeen

De H. Servatiuskerk te Schijndel maakt sinds 1 januari 2013 deel uit van de nieuw gevormde Michaëlparochie. De voormalige H. Servatiusparochie te Schijndel, de parochie Sint Jacobus de Meerdere te Den Dungen, de Sint Lambertusparochie te Gemonde en de H. Michaëlparochie te Sint Michielsgestel werden door het bisdom van Den Bosch opgedragen een fusie aan te gaan. Een degelijk traject van voorbereiding is hieraan vooraf gegaan. Verdere samenwerking en eenwording is een proces, dat enige tijd zal vergen. Samen geven we handen en voeten aan het Evangelie, de Blijde Boodschap, van Jezus Christus. Het parochiebestuur is met name in fascilitaire zin verantwoordelijk en het pastorale gedeelte komt voor rekening van het pastorale team. We streven ernaar om op iedere locatie steeds herkenbare en vaste mensen te hebben. Wel vervangen we elkaar bij ziekte, vakantie of als dit om goede redenen nodig mocht zijn.
In Schijndel zijn eind juni 2013 drie kerken aan de eredienst onttrokken. Voor de voormalige kerken H. Paulus, H. Servatius Wijbosch en OLV v.d. Rozenkrans zijn inmiddels passende bestemmingen gevonden.