Teams

Pastorale team

Pastoor Frank As
Pastor Pieter Zimmerman 
Pastor Joe michael
Diaken Mari van der Heijden
Diaken Arnout van Kempen
Pastoraal werkster Marlies Beij-Evers

Kijk hier voor het gezicht bij de naam