Aanvulling regelement De Hogert 7

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op de begraafplaats aan de Hogert 7 te Gemonde,
 
Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het begraafplaatsreglement, welk voor belanghebbenden ter inzage ligt bij de beheerder.
 
Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken.
 
Artikel 2
Voordat op een graf een grafteken of beplating wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.
 
Artikel 3
In de middenring(en) worden op de graven toegelaten staande kruizen, op de graven verplicht liggende zerken in de afmetingen van maximaal 180 x 160 cm. voor een dubbelgraf, resp. maximaal 180 x 80 cm. voor een enkel graf. Staande graftekens zijn toegestaan met een maximale hoogte van 200 cm en een breedte van maximaal 130 cm, voor een dubbel graf en maximaal 70 cm. voor een enkel graf.
Aan de buitenzijde worden op de graven toegelaten staande graftekens en op de graven verplicht liggende zerken in de afmetingen van maximaal 180 x 160 cm. voor een dubbelgraf, resp. maximaal 180 x 80 cm. voor een enkel graf. Staande graftekens zijn toegestaan met een maximale hoogte van 200 cm en een breedte van maximaal 130 cm, voor een dubbel graf en maximaal 70 cm. voor een enkel graf.
In het urnenkeldervak, worden alleen urnengrafkelders toegestaan. Op deze keldertjes mogen natuurstenen of betonnen dekplaten met tekst worden aangebracht met een afmeting van maximaal 50 x 50 cm. De dekplaat mag niet dikker zijn dan 70 mm. 
Artikel 4
De graftekens In de middenring(en) moeten worden vervaardigd uit één stuk, natuursteen of beton.
De graftekens aan de buitenzijde in moeten worden vervaardigd uit één stuk glas, natuursteen, beton of ander weerbestendige niet oxiderende materialen.
(Geen geperste of kunststof materialen) 
Artikel 5
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak beslaan dan de daarvoor bestemde grafstrook.
In de beplantingsstroken van alle vakken mag geen marmerslag, grind of anderszins worden aangebracht. Op de beplantingsstrook tussen graven mogen keramische, beton- of natuursteentegels worden gelegd.
Deze tegels mogen niet verbonden zijn met graftekens of de fundering.
Bloemen en dergelijke zijn alleen toegestaan op het plateau van het columbarium en op de zerkplaat van de grafkeldertjes.
Beplanting mag;
- in geen geval hoger zijn dan het graf monument.
- in geen geval over het graf van een ander hangen,
- slecht overhangen tot de helft van de scheiding tussen twee grafmonumenten.
 
Artikel 7
Op de begraafplaats worden bij nieuwe graven niet toegelaten:
ijzeren hekken;
palen met buizen of hekken. 
Artikel 8
De inscripties op zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.
 
Artikel 9
Het plaatsen van een firmanaam, logo of enige andere vorm van reclame op grafstenen of op de begraafplaats is niet toegestaan.
 
Artikel 10
Zaken waarin deze bijlage niet voorziet behoeven de schriftelijke goedkeuring van het parochiebestuur.
 
Artikel 11
Handelingen en zaken waarvoor geen schriftelijke toestemming is danwel in afwijking zijn van de in deze bijlage genoemde zaken, zullen onverwijld in opdracht van de beheerder worden verwijderd op kosten van de rechthebbenden.
Er mogen geen handelingen door of in opdracht van de nabestaande plaatsvinden zonder dat de beheerder ruimschoots vooraf in kennis gesteld.
 
De openingstijden van de begraafplaatsen zijn:
- met ingang van de zomertijd van 8.00 uur tot 20.00 uur,
- met ingang van de wintertijd van 8.00 uur tot 18.00 uur.
- Boven al: “Voor zonsopkomst en na zonsondergang, mogen er geen bezoekers op de begraafplaatsen zijn”.
 
Voor eventuele vragen kunt u bij de beheerder terecht:
Dhr. Nico van der Eerden 073-5516390