Aanvulling reglement Hertog Jan II laan

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op de begraafplaats aan de Hertog Jan II-laan 67 te Schijndel.
 
Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats.
 
Artikel 2
Voordat op een graf een grafteken of beplating wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.
 
Artikel 3
De monumenten dienen dezelfde hoogte en breedte te hebben als de bestaande monumenten en op een zelfde hoogte lijn geplaatst te worden.
De maximale maten zijn hoogte 850 cm, breedte 70 cm en dikte 12 cm.
Deze moeten direct op de bestaande fundering geplaatst worden op het punt wat op de fundering is aangegeven is en ook het middelpunt van het monument.(als deze aanwezig is )
Bij afwezigheid van deze fundering dient u zorg te dragen voor een goede ondersteuning.
Indien afgeweken wordt van deze richtlijn, is de begraafplaatsbeheerder bevoegd passende maatregelen te nemen.
De eventuele kosten hieraan verbonden komen voor rekening van de nabestaande van de overledenen.
 
Artikel 4
De graftekens dienen te worden vervaardigd uit één stuk glas, natuursteen, beton of ander weerbestendige niet oxiderende materialen.
(Geen geperste of kunststof materialen)
 
Artikel 5
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak beslaan dan de daarvoor bestemde grafstrook.
In de beplantingsstroken mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid.
Bloemen bij de urne muur of grafkelders zijn alleen toegestaan op het plateau van het columbarium en op de zerkplaat van de grafkeldertjes.
Beplanting mag;
- in geen geval hoger worden dan het graf monument.
- in geen geval over het graf van een ander hangen,
- slecht overhangen tot de helft van de scheiding tussen twee grafmonumenten.
 
Artikel 6
Op de begraafplaats worden niet toegelaten:
ijzeren hekken;
palen met buizen of hekken.Artikel 7:
De inscripties op zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.
 
Artikel 8
Het plaatsen van een firmanaam, logo of enige andere vorm van reclame op grafstenen of op de begraafplaats is niet toegestaan.
 
Artikel 9
Zaken waarin deze bijlage niet voorziet behoeven de schriftelijke goedkeuring van het parochiebestuur.
 
Artikel 10
Handelingen en zaken waarvoor geen schriftelijke toestemming is danwel in afwijking zijn van de in deze bijlage genoemde zaken, zullen onverwijld in opdracht van de beheerder worden verwijderd op kosten van de rechthebbenden.
Er mogen geen handelingen door of in opdracht van de nabestaande plaatsvinden zonder dat de beheerder ruimschoots vooraf in kennis gesteld.
 
 
De openingstijden van de begraafplaats zijn;
met ingang van de zomertijd van 9.00 uur tot 21.00 uur
met ingang van de wintertijd van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Boven al: “Voor zonsopkomst en na zonsondergang, mogen er geen bezoekers op de begraafplaatsen zijn”. 
Voor eventuele vragen kunt u bij de beheerder terecht:
Dhr. Anton Bijnen 06-51392997