Aanvulling reglement Rietbeemdweg 15

Voorschriften voor het toelaten van graftekens, grafbeplantingen en grafkelders op de begraafplaats aan de Rietbeemdweg 15 te Schijndel,
 

Artikel 1:
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belangstellende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.
 
Artikel 2:
Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.
 
Artikel 3:
Op een familiegraf waar personen enkel of boven elkaar worden begraven zijn de toegestane afmetingen van de grafstenen 180 x 90 cm, 185 x 100 cm of 200 x 100 cm, dit is afhankelijk van waar het graf is gelegen.
Dit zal worden aangegeven door de beheerder.
Op familiegraven waar personen naast elkaar worden begraven zijn de toegestane afmetingen van de grafstenen 180 x 150 cm, 185 x 150 cm of 200 x 150 cm.
Voor de kindergraven (kinderen tot 12 jaar) zijn de toegestane afmetingen van de grafstenen 100 x 60 cm.
Voor de urnen begraafplaats gelden de afmetingen 60 x 40 cm, dit zijn uniforme grafsteentjes.
 
Artikel 4
De graftekens dienen te worden vervaardigd uit één stuk glas, natuursteen, beton of ander weerbestendige niet oxiderende materialen.
(Geen geperste of kunststof materialen)
 
Artikel 5:
Voor afwijkende modellen van zerken of graftekens moet van te voren een tekening worden ingediend bij het bestuur.
 
Artikel 6:
Zerken of graftekens moeten geplaatst worden op een deugdelijke fundering.
 
Artikel 7:
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan 10 cm buiten de grafsteen en niet hoger zijn dan 100 cm.
Buiten de grafsteen mogen geen steenachtige materialen, breuksteen, marmerslag, grind of dergelijke worden aangebracht.
 
Artikel 8:
De inscripties op zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.
 
Artikel 9:
Op de begraafplaats worden bij nieuwe graven niet toegestaan:
IJzeren kettingen
Palen met buizen of kettingen 
Artikel 10:
Het plaatsen van een firmanaam, logo of enige andere vorm van reclame op grafstenen of op de begraafplaats is niet toegestaan.
 
Artikel 11 Grafkelders (Artikel 29)
Onder de grafkelder wordt verstaan; Een een- of tweepersoons betonnen grafkelder in een particulier graf maximaal 100 centimeter breed, 250 centimeter lang en 150 centimeter diep.
De grafkelder is voorzien van een betonnen grondplaat, binnenring en dekplaat.
Bij de plaatsing dient rekening te worden gehouden met een afstand van minimaal 20 centimeter tussen de bovenzijde van de afdekplaat van de grafkelder en het maaiveld.
Er mogen maximaal 2 grafkelders als bedoeld in sub 1 naast elkaar worden geplaatst.
De grafkelder dient na plaatsing waterdicht te worden afgewerkt. 
 
 
De openingstijden van de begraafplaats zijn;
met ingang van de zomertijd van 9.00 uur tot 20.00 uur
met ingang van de wintertijd van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Boven al: “Voor zonsopkomst en na zonsondergang, mogen er geen bezoekers op de begraafplaatsen zijn”. 
Voor eventuele vragen kunt u bij de beheerder terecht:
Dhr. van Goch 073-5492223