Kerkbijdrage

De kerkbijdrage – eenvoudig gezegd uw jaarlijkse financiële bijdrage aan de parochie, is voor de parochie de belangrijkste bron van inkomsten. Het is vooral die bijdrage van de parochianen, waarmee een scala aan activiteiten binnen de parochiegemeenschappen financieel mogelijk wordt gemaakt. Er gebeurt erg veel in onze parochie, denk aan catechese, de bijzondere zorg voor ouderen en zieken, de geloofsopvoeding van jongeren, onderhoud gebouwen, salarissen en ga zo maar door. Je voelt dat als parochiaan misschien niet iedere dag, maar wellicht op bijzondere momenten in het leven zoals bij een doop, huwelijk of begrafenis. Vaak wordt de vraag gesteld hoe hoog de kerkbijdrage per jaar moet zijn. De kerk doet daarbij een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Kijk naar uw draagdracht. De bijdrage steunt vooral op een onderlinge solidariteitsgedachte, d.w.z. wie meer heeft, geeft meer, zodat wie minder heeft, ook minder kan geven. Zo werkt solidariteit nu eenmaal. Bij uw belastingaangifte is de kerkbijdrage, samen met andere giften, boven een bepaalde drempel aftrekbaar van uw inkomen. Doet u een toezegging voor een periode van minimaal vijf jaar, dan is uw kerkbijdrage zelfs volledig aftrekbaar. Voor eventuele inlichtingen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de Parochie Heilige Michaël  Schijndel.

U kunt uw bijdrage overmaken voor:

Schijndel  NL29 RABO 0147 1063 38.
 
Den Dungen NL93 RABO 0112 9093 88.
 
Sint Michielsgestel NL50 RABO 0133 6002 62.
 
Gemonde NL40 RABO 0116 2018 43.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Lees hier de fiscale voordelen van periodiek schenken aan uw parochie