Misintenties

Misintenties schriftelijk of persoonlijk opgeven per kerklocatie, 14 dagen van te voren. Deze kunnen zowel op zaterdagavond als op zondagmorgen worden gelezen.

Opgave: H. Servatius, Centrum Een briefje met naam, datum en tijd van de intentie, telefoonnummer en € 10,= in een gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie, Vic. van Alphenstraat 18. Persoonlijk: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, op de pastorie, Vic. van Alphenstraat 18.

Opgave: H. Jacobus de Meerdere Den Dungen, Grinsel 1. Een briefje met naam, datum en tijd van de intentie, telefoonnummer en € 10,- in een gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie. Ook per email info@sintjacobusdemeerdere.nl  Per intentie kunt u € 10,- overmaken op rekeningnr. NL18RABO 0112 900 941

U kunt uw bijdrage overmaken voor:
Schijndel NL29 RABO 0147 1063 38.
Den Dungen NL93 RABO 0112 9093 88.
Sint Michielsgestel NL50 RABO 0133 6002 62.
Gemonde NL40 RABO 0116 2018 43.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.