Hoe komt onze wereldkerk de crisis te boven?

HOE KOMT ONZE WERELDKERK DE CRISIS TE BOVEN

Het zal niemand van u ontgaan zijn dat onze wereldkerk opnieuw onder vuur ligt omdat het ene misbruik-schandaal het andere opvolgt. Ik weet niet welke gevoelens dat bij u oproept, maar het doet mij enorm veel pijn, temeer omdat daardoor de rijkdom, die het geloof ons te bieden heeft, wordt overschaduwd. De kerk is mij dierbaar en dat zal ze ook blijven, ook nu blijkt dat veel religieuzen, die hun ja-woord aan God gegeven hebben, zich hebben gedragen als wolven in schaapskleren. En dat doet zeer. Mensen moeten hun herders kunnen vertrouwen en zich veilig bij hem voelen, klein en groot.
spiegel
Die gevoelens worden versterkt als ik Jezus in het evangelie hoor zeggen: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij”. En daarmee houdt Hij ons allemaal een spiegel voor. Dat we naar buiten toe de schone schijn ophouden en alles in de doofpot stoppen … Jezus vindt dat idee verwerpelijk. Dat we anderen openlijk aan de schandpaal nagelen zonder zelf in de spiegel te kijken, ook dat vindt Jezus een verwerpelijk idee.
De negatieve publiciteit zal nog wel even aanhouden, denk ik, daar hebben we het zelf ook naar gemaakt, maar dat is geen reden om passief met de handen over elkaar af te wachten hoe het afloopt en welke morele en financiële schade geleden wordt. Natuurlijk moeten zulke misdaden worden bestraft en slachtoffers geholpen. Maar het gaat om meer … we zullen – bouwend aan een kerk die weer vertrouwen uitstraalt – moeten werken aan levenshouding waarin wederzijds respect centraal staat. .
barmhartigheid en liefde
Jezus geeft enkele belangrijke aanwijzingen: het gaat er -volgens Hem- niet om dat we ons allemaal heel precies aan allerlei regeltjes houden. Dat is uiterlijk vertoon. Het gaat er om wat er leeft in ons binnenste … of we ons hart op de goede plek hebben zitten. Jezus neemt heel vaak het woordje “barmhartigheid” in de mond, het woordje “liefde” nog veel meer. Die twee woorden liggen in elkaars verlengde.
Als ik van iemand hou – en u bent me allemaal even dierbaar – dan kan ik iemand ook helpen, bij de hand nemen, over dode momenten heen helpen. Dan moet ik u wel laten voelen dat u voor mij als mens de moeite waard bent. Ik zal daar naar moeten handelen, anders kom ik ongeloofwaardig over. Een kind dat misbruikt is, een man of vrouw die slachtoffer is geworden van geweld, het vertrouwen in mensen teruggeven … het is een weg van lange adem, maar het lost meer op dan alleen maar met een beschuldigende vinger wijzen naar de daders.
leven vanuit open en warm hart
Onze kerk moet zoeken naar een passend antwoord om sterker uit deze crisis te komen. En dat kan alleen maar als wij er mede onze schouders onder zetten. Onze kerk zal warmte en liefde moeten uitstralen zoals Jezus dat kon. Hij was ook niet flauw in zijn woordgebruik, zoals we horen in het evangelie, maar hield mensen daardoor wel een spiegel voor. Het gaat er Jezus om dat we proberen te leven vanuit een open en warm hart.
We horen het Hem zeggen: Besef wat je fout doet, en leer ervan. Maar kijk ook naar je goede en positieve kwaliteiten en de momenten waarop je die hebt laten spreken. Je hebt die kwaliteiten van je Schepper allemaal in overvloed meegekregen. Zet die om in concrete daden van goedheid en liefde. Het zal al diegenen helpen die slachtoffer zijn geworden van welk misdrijf ook, maar het kan ook de daders tot inkeer brengen.
vergeving
Vergeving schenken en vergeving vragen … het zijn twee moeilijke dingen. Je moet je er klein voor maken. Fouten erkennen doet niemand graag, maar als je dat kunt opbrengen, valt er een hele last van je af, zeker als je ook nog een nieuwe kans krijgt. Van Onze Lieve Heer krijgen wij die kans. Hij houdt ten diepste van ons allemaal en hoe meer wij ons bewust worden van ons gebrekkig mens zijn, hoe meer wij bereid zijn tot vergeving en verzoening. Jezus houdt zoveel van ons dat Hij graag met ons samen wil bouwen aan een kerk die eerlijk en oprecht overkomt en daardoor in woord en daad een Blijde Boodschap uitdraagt.
Laten we Jezus biddend meenemen op onze levensweg en af en toe een keertje voor de spiegel gaan staan en onszelf recht in de ogen kijken, we kunt er een betere mens van worden. En met zulke mensen kunnen we de kerk van Jezus opnieuw opbouwen.
Pastor Chr. Van Beurden