Jeugd / Jongeren

Wij hebben als parochie een verantwoordelijkheid naar de katholieke scholen in onze wijken. Als parochie willen wij daar ook in investeren. We hebben iets te bieden vanuit onze rijke katholieke traditie. De contacten in het verleden zijn echter verwaterd. Wij starten voor het schooljaar 2015- 2016 een nieuwe kennismaking met de basisscholen om te verkennen of en waar we elkaar van dienst kunnen zijn. Wat zijn de vragen, die in school leven? Kunnen wij rond de grote feestdagen van het kerkelijk jaar  iets voor de scholen betekenen? De contacten met het voortgezet onderwijs, m.n. het Elde-college, zijn van oudsher goed. Met de andere instituten binnen onze parochie hopen wij ook op korte termijn kennismakingsgesprekken aan te gaan. Tienerpastoraat staat nog in de steigers. De vormelingen worden in groep 8 van het basisonderwijs  uitgenodigd om mee te doen met  "Diaconaction", een actie, waarmee jongeren zich inzetten om voor een ander in de buurt iets te doen. We streven ernaar deze incidentele actie om te zetten naar tienerpastoraat in de vorm van M25. Voor de tienerclub "Rock solid" bestaat de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de buren van de Oda-parochie in Sint Oedenrode.