Activiteiten

Jeugd en jongeren.

Wij hebben als parochie een verantwoordelijkheid naar de katholieke scholen in onze wijken. Als parochie willen wij daar ook in investeren. We hebben iets te bieden vanuit onze rijke katholieke Traditie. De contacten zijn opnieuw aangehaald in de"Week van het katholiek onderwijs", om te verkennen of en waar we elkaar van dienst kunnen zijn. Wat zijn de vragen die in school leven? Kunnen wij rond de grote feestdagen van het kerkelijk jaar  iets voor de scholen betekenen?
De contacten met het voortgezet onderwijs m.n. het Elde College zijn van oudsher goed. Met de andere instituten binnen onze parochie hopen wij ook op korte termijn kennismakingsgesprekken aan te gaan.
Tienerpastoraat staat nog in de steigers. De vormelingen worden in groep 8 van het basisonderwijs  uitgenodigd om mee te doen met  "Diaconaction", een actie waar jongeren zich inzetten om voor een ander in de buurt iets te doen. We streven erna deze incidentele actie om te zetten naar tienerpastoraat in de vorm van M25. In Den Dungen gaan we van start met "Rock solid" (tienerclub) De eerste kennismaking met de spellen /  lessen komen tijdens de voorbereidingsdag op 15 oktober  uitgebreid aan de orde.