Scholen

R.K. Basisonderwijs in de Michaelparochie.

Onderwijs in onze Michaelparochie is voor een groot gedeelte geschoeid op de Rooms Katholieke grondslag. Overleg met de verschillende basisscholen is wezenlijk om de banden  die er vanuit het verleden zijn  te versterken, c.q. opnieuw vorm te geven.  Zo willen we dienstbaar zijn aan de scholen ouders en kinderen. Kerstmis en Pasen zijn sterke momenten om de school te ondersteunen.  Het verhaal van Jezus zal ons daarbij helpen om samen op weg te gaan.

Overzicht basisscholen Michaelparochie:

Stichtingen:
Skopos Schijndel
Skipos Sint MichielsgestelScholen

Schijndel:
EBC De Regenboog
EBC Oost: Basisschool De Beemd en Openbare Jenaplanschool De Kring
EBC Noord: Basisschool 't Kwekkeveld en De Vossenberg
EBC Centrum: Basisschool De Heijcant en 't Talent

Gemonde:
Basisschool  Sint Lambertus

Sint-Michielsgestel:
Basisschool Roald Dahl (interconfessioneel)
Basisschool De Touwladder

Den Dungen:
Basisschool de Fonkel
Basisschool de Wegwijzer