Kenteken

Kenteken.

Op onze trouwdag ben ik lid geworden van het koor Imémato en had ik er een hobby bij. Nooit gedacht dat koorlid zijn zo leuk was. De wekelijkse repetitie, de optredens en het maandelijks muzikaal ondersteunen van een H. Mis met eigen thematiek. Zo groeide voor mij de belangstelling voor alles wat met kerk maar ook met muziek te maken had. Ik leerde wat gitaar en trompet spelen en was door deze hobby ” van de straat weg” zo zei mijn oude moeder wel eens gekscherend. Het was een mooie periode die 28 mocht duren en de basis legde voor een verdergaande interesse in kerk en samenleving. De rest van het verhaal kent u. Inmiddels mag ik zo’n 15 jaren werkzaam zijn als diaken, verbonden aan de Schijndelse kerk. Regelmatig betrap ik mezelf erop, dat veel teksten van liederen uit de koortijd nu meer voor me spreken als vroeger. Het zal misschien met de “grijze” haren te doen hebben. En zo liep ik onlangs tegen de tekst aan van het lied Kenteken. Het refrein droeg de tekst: “ Ik draag als herkenning een kruis, op straat, op mijn werk, bij mijn vrienden en thuis”. De coupletten verwijzen naar het “ Woord Gods “ wiens zegel wij dragen door het doopsel. Het lied dat ons wil uitnodigen om als christen het verschil te maken. Niet alleen zichtbaar dat kruisje te dragen, maar vooral proberen dat kruisje te laten leven in de goede zoren van mensen voor elkaar. Het kruisteken als kleinste gebed en het meest veelzeggende misschien wel. Bernadette Soubirous uit Lourdes, sprak er al over toen ze stevig ondervraagd werd over de verschijningen die ze gezien had. “ Netjes het kruisteken maken, is al heel wat”, zou ze ooit ergens krachtig hebben laten weten. Dat kruisteken, dat staat voor een sociale levenshouding, die oproept tot medemenselijkheid en vergevingsgezindheid. Noem het maar een vorm van ruimhartige barmartigheid, zoals Mgr. de Korte en onze paus dat voorstaan. Samen kerk zijn naar het hart van Christus. En als het kruis daar ons kenteken mag zijn, dan is er echt hoop voor een wereld, waar sociale gerechtigheid heerst en grote inkomensverschillen verdwijnen omdat alle arbeid nuttig is en ieder mens recht heeft op eerlijk loon naar werken.  “Ik draag als herkenning een kruis, op straat, op mijn werk, bij mijn vrienden en thuis.”

Goede vakantie gewenst en veilig weer thuis ingeval u op reis gaat.

Mari van der Heijden
Diaken te Schijndel