Kerk & samenleving

Kerk en samenleving. 

Als christenen, wat we door het doopsel zijn geworden, kunnen we ons niet los zien van de wereld, waar we deel vanuit maken. Is het Jezus niet, die ons oproept om verantwoordelijke mensen te zijn? Participeren in een wereld op micro-niveau (familie en buurt), meso-niveau (dorp, stad en bisdom) en macro-niveau(land en 3e wereld). Zichtbaar dat lichtpuntje zijn. Niet door het hoog van de daken te schreeuwen, maar door eenvoudig, trouw, betrouwbaar , zorgzaam en gelovig uitvoering te geven aan de levensopdrachten, waartoe we ons geroepen voelen. Ieder uniek mens mag  daar zelf een eigen gezicht aan geven. Onze gaven en talenten moeten we immers in dienst stellen van elkaar om zo goede beheerders te zijn van de vele genadegaven, die God ons geeft,  zo  zegt Sint Petrus(1 Petrus 4, 7-11), onze eerste paus. Hij is de steenrots, waarop Jezus Zijn kerk bouwde. Als wij die steenrots willen zijn, mogen we als katholieken meewerken aan een sociale, veilige en betrouwbare samenleving, waarin het goed toeven is.