Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is, die bij uitstek - maar niet uitsluitend - verantwoordelijk is voor het diaconale werk.
Onder diaconie verstaan we: “ De christelijke dienst in de zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van de medemensen in nood”. Diaconie heeft slechts één doel: dat noodlijdenden daadwerkelijk hulp krijgen. Zorg, solidariteit en verzet zijn de drie wezenlijke aspecten van diaconie.
In de Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer alleen verleend door de gewijde diakens. Van oudsher is dit echter het aandachtsgebied van de diaken.
Het liefdadigheidswerk in parochies, dat lang vooral in handen was van kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door vrijwilligers. Denken we daarbij aan de onmisbare Vincentiusverenigingen in Den Dungen/Sint Michielsgestel en Schijndel, de parochiële Caritasvereniging in Gemonde, Caritas Schijndel, Vluchtelingenhulp en de gemeentelijke sociale instanties. En dan zijn er ook nog vele mensen, die in stilte mantelzorg geven.
De gewijde diakens hebben krachtens hun wijding nog steeds de opdracht, om aandacht te hebben voor de mensen in nood. Het is onmiskenbaar een kerntaak van diakens. In opdracht van de bisschoppen zijn zij soms vaker verantwoordelijk voor bestuurlijke aspecten, catechese en de prediking, omdat de praktijk van de parochies dit nodig maakt.
Nu mensen steeds vaker tussen de wal en het schip terechtkomen en de maatschappelijke zorg voor elkaar verschraalt, wordt meer een beroep op de kerk gedaan. We willen onze ogen niet sluiten voor de hulpvragen, die aan ons gericht worden.
 
Waar mogelijk willen we oprecht een bijdrage leveren aan leniging van de nood in onze eigen omgeving en daarbuiten. Tevens willen we ook als kerk vertegenwoordigd zijn in maatschappelijke organisaties, die helpen om de doelstellingen der diaconie te bevorderen.

Hebt u ons echt nodig, dan kunt u contact opnemen met het secretariat van onze parochie op weekdagen tussen 9.30 u. en 12.30 u. tel. 073 – 549 22 15.
Diaken Mari van der Heijden kunt u in noodgevallen bereiken op 06 - 233 919 09.