Vastenproject

 
Als goede traditie houdt onze parochiegemeenschap in de 4 kerklocaties het jaarlijkse Vastenproject. Het is een uitdrukking van ons geloof in de goede zorgen van mensen voor elkaar. Dit juist om het vasten inhoud te geven en tot innerlijke verdieping te komen. Elke parochielocatie kiest zelf een aanspreken project. Publicaties hierover vindt u bij de betreffende parochielocatie.