Ziekenbezoek

Ziekenbezoekgroep.
 
Het is Jezus Christus, die ons het goede voorbeeld heeft gegeven in de warme menselijke aandacht voor elkaar. Als gedoopte en christenmens hebben we de opdracht het leed te verzachten, mensen hoop en bemoediging te schenken. Te luisteren naar wat mensen beweegt en wat er in hen omgaat. Vooral mensen, die ziek en alleen zijn, voelen niet zelden de behoefte aan een luisterend oor. De vrijwilligers van onze ziekenbezoekgroep hebben speciaal tot doel om zorgvolle aandacht te hebben voor hun medemens. Stelt u een bezoekje van één van hen op prijs, laat dat dan gerust weten. 
Wilt u eventueel een pastor spreken, dan kunt u dat ook gerust kenbaar maken en dan neemt betreffende pastor contact met u op.

U kunt daartoe ons secretariaat bellen op werkdagen van 9.30 u. tot 12.30 u., tel. 073 – 549 22 15. U kunt ook een briefje achterlaten in de brievenbus van de pastorie op uw parochielocatie of een email sturen aan:info@michaelparochie.nl