Huwelijk

  Viering huwelijk
 
“Wil je met me trouwen?” Dat moment wordt door de a.s. bruidegom heel goed voorbereid. Hij gaat daarbij zelfs voor zijn bruid door de knieën. Dat dit huwelijk gesloten wordt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand is een logisch vervolg op die vraag. Dat je je liefde ook kerkelijk kunt  uitspreken is minder vanzelfsprekend geworden. Dat vraagt om een bewuste keuze. Het huwelijk is een sacrament. Dat betekent, dat je met je liefde naar buiten treedt en de hoop uitspreekt, dat je met elkaar die liefde zo kunt delen zoals Jezus dat deed. En wat zegt Jezus: “Ik ga met jullie mee op weg als een licht in het donker en als een hand op je schouder.” Je belooft elkaar, dat je blijft investeren in je liefde. Als je probeer iedere dag iets goeds bij elkaar te ontdekken en dat ook uitspreekt en dat vervolgens 50 jaar volhoudt, dan kom je aan ongeveer 18.000 goede eigenschappen, zoveel heb je er van je Schepper meegekregen, want iedere mens is geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis. God heeft het beste van zichzelf ook in jullie gelegd. Wie op deze manier investeert in liefde, kan over 25 en 50 jaar rustig gaan kijken naar de pagina, die gaat over jubilea.
Onze parochie wil je graag helpen bij de voorbereiding op je huwelijk. Je bent vrij om je eigen kerklocatie te kiezen, maar de voorbereiding doen we grotendeels samen, los van het gesprek, dat je voert met de pastor, die jullie huwelijk inzegent.
 
Je kunt de datum en de tijd bijtijds vastleggen bij de betreffende kerklocatie en dan hoor je vanzelf waar en wanneer we met de huwelijksvoorbereiding starten. Je kunt doorlinken naar de kerklocatie naar keuze. Voor teksten, die nodig zijn voor het samenstellen van een eigen tekstboekje, kunt u doorlinken naar de kerklocatie, waar het huwelijk gesloten wordt:
Den Dungen
Gemonde
Sint- Michielsgestel
Schijndel