Uitvaart

  Waarom een kerkelijke uitvaart?
 
Het einde van een mensenleven is minstens zo belangrijk als het begin en als de jaren van het leven zelf. Bij het afscheid nemen van een dierbaar mens zijn we bedroefd. Loslaten van een dierbare doet pijn. Wij kunnen onze dierbare niet zo gauw vergeten en we hopen en verwachten, dat ook God die mens niet vergeet. In ons verdriet hebben wij de steun van elkaar en we vragen ook de troost van God onze Vader, dat onze dierbare bij Hem mag leven, zoals Jezus van Nazareth ons dat beloofd heeft, toen Hij zei: “In het huis van de Vader is ruimte voor velen. Voor wie mijn weg volgt gaat aan het einde van de rit het leven in alle volheid open.” Dat betekent, dat onze dierbaren voor altijd mogen delen in Gods allesomvattende liefde voor de mens.
Aan die belofte trekken wij ons op en daarom bieden we aan onze dierbare een waardig en warm afscheid. Dat doen we samen met familie en vrienden in een plechtige uitvaartviering.
De voorganger zal een priester of een diaken zijn. Het is wenselijk vooraf een goed contact te hebben met de priester of diaken, die in de viering voorgaat.

Als u in overleg een eigen tekstboekje wilt samenstellen, kunt u kijken onder de knop Voorbeeldboekjes.