Avondwake

  Avondwake
 
De dood van een dierbare is een ingrijpend gebeuren, dat je als mens diep raakt. De parochie wil met de nabestaanden stilstaan bij dit verlies. Een van de mogelijkheden is een avondwake aan de vooravond van een uitvaart, waarna begrafenis of crematie plaatsvindt. De geloofsgemeenschap wil als parochie de familie bijstaan bij het afscheid, dat men van een dierbare moet nemen.
 
Wat is een avondwake?
 
Waken bij een overledene in zijn huis is door de eeuwen heen bekend. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd de rozenkrans gebeden door familie en buurtgenoten. Later verplaatste het bidden en waken zich van thuis naar de kerk en werd in de kerken de avondmis gevierd. Daarna kwam de avondwake op de vooravond van de uitvaart in de kerk. De avondwake is een bijeenkomst in de kerk met de naasten om biddend stil te staan bij het leven van de overledene.
Onze parochie heeft in elke kerklocatie een avondwakegroep, die samen met de familie een avondwake voorbereidt. De wake wordt samengesteld met teksten, gebeden en gezangen. Vaak worden symbolen gebruikt, die typerend zijn voor de overledene en wordt er een gedachteniskruisje geplaatst in de kerk. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng. Voor het beschikbare tekstmateriaal kunt u doorlinken naar uw kerklocatie.