Ziekenzalving

Het sacrament van de zieken (sacrament van de bemoediging)
 
Het is zinvol om dit sacrament bewust te ontvangen. Het sacrament van de zieken wil een bemoediging, een steuntje in de rug zijn van de zieke en zijn omgeving, een teken, door de eeuwen heen, dat je ondanks je ziekte of lijden niet alleen staat. We spreken uit, dat er leven is na de dood en dat we ons in dat vertrouwen overgeven aan de helpende en helende handen van God.
Samen bidden, verbonden in liefde met de zieke en verbonden in hetzelfde geloof, blijkt telkens weer ’n geweldige steun en bemoediging te zijn. Zo is de ziekenzalving een genadevol gebeuren voor alle betrokkenen, voor de zieke op de eerste plaats, maar ook voor alle dierbare omstanders.
De ziekenzalving is niet los te zien van het leven, dat we geleefd hebben, een leven vol ups en downs, maar altijd in verbondenheid met God. We kennen allemaal momenten, waarop we kwaad geweest zijn op Hem, maar ook momenten van intense dankbaarheid. Die momenten hebben we altijd beleefd in relatie met God.
Die relatie wordt bekrachtigd tijdens de ziekenzalving. We mogen ons leven veilig en geborgen voelen in Gods handen, er op vertrouwen, dat ons leven toekomst heeft met dank aan onze God. Tijdens de ziekenzalving zegt God tegen de zieke: “Joh, wat er ook gebeurt, voor Mij blijf je de moeite waard. Ik laat je nooit vallen. Ik leg mijn handen op je schouder en ga met je mee. Jij bent mijn veelgeliefde.
In de volksmond is er vaak sprake van “de laatste sacramenten.” Dat beeld willen we heel graag laten vervagen. We hebben het over het sacrament van de zieken. Het is bedoeld als ondersteuning in je ziek zijn. Veel zieken putten kracht uit die sacrament. Het geeft rust en vrede. We bidden samen, dat een zieke er “beter” van wordt. Beter, in de zin van sterker, krachtiger. We bidden, dat God het beste voor heeft met de zieke, en dat kan ook het moment zijn, waarop iemand aan zijn hemelvaart begint.
 
Wij pleiten er voor om dit sacrament te ontvangen op een moment, waarop je ziekte nog niet bedreigend is en nog niet in haar terminale fase. U kunt te allen tijde contact opnemen met de pastoraal verantwoordelijke in uw kerklocatie.