Den Dungen

Vieringen

Het gehele middenschip van onze kerk is voorzien van een ringleiding ten behoeve van slechthorenden. Wilt u optimaal gebruik maken van deze ringleiding, dan moet u uw hoorapparaat instellen op de t-stand.

Kerktelefoon

De langdurig zieken en bejaarden, die niet in staat zijn om regelmatig de kerkdiensten te bezoeken, kunnen gebruik maken van een kerktelefoonaansluiting.
Kerktelefoon: aansluitkosten en kastje is gratis. Abonnementsgeld € 10, -- per maand.

Kerk-televisie

De bewoners van De Litserborg en de flat Barbaradael, alsmede de bewoners van de seniorenwoningen rond De Litserborg, kunnen de vieringen in de kerk volgen via hun televisiescherm op het kanaal waarop ook de tekst-tv van De Litserborg te zien is. Vaste uitzendingen zijn de avondmis op zaterdagavond 18.30 uur en de uitvaartdiensten. Extra uitzendingen worden vermeld via de tekst-tv.

Marialof

In de mei- en oktobermaand is er elke dinsdagavond om 19.00 uur Marialof met Rozenhoedje.

Gedragen door mensen
  
In het boek "Gedragen door mensen”, dat de boeiende geschiedenis beschrijft van de Dungense geloofsgemeenschap, schrijft mgr. Jan Bluyssen in zijn voorwoord: “Den Dungen is voor mijn gevoel één van de meer vitale parochies van het Bossche bisdom. Dat “vitale” heeft dan vooral ook van doen met de kerkbetrokkenheid, en in het woord “kerk” moet men zowel het kerkgebouw als de kerkgemeenschap zien oplichten. Hoe meer gebouw en gemeenschap in het leven van mensen met elkaar in harmonie zijn, des te beter zullen kerkleiding en kerkvolk elkaar kunnen bezielen.
Kijkend naar een dorp als Den Dungen denk ik haast vanzelf: Naast al die mensen, die er wonen, woont ook God hier. Woont Hij hier echt?, vraag ik mezelf dan en ik antwoord: Ja natuurlijk. Al is geloven niet meer zo vanzelfsprekend, aan God kan het niet liggen. Hij laat zich vinden overal waar mensen in liefde naar hem en naar elkaar op zoek zijn. We moeten ons geloof niet verstoppen, maar elkaar juist in alle openheid wegwijs maken. Vooral voor het gezin ligt hier een mooie taak.”
Beter dan Mgr. Bluyssen kunnen wij de warme en open gastvrijheid niet beschrijven. We hopen, dat u zich bij ons thuis voelt.
 
Wilt u nader kennis maken met de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap, dan bevelen wij u dit boek van harte aan. “Gedragen door mensen”, met als ondertitel: “De betrokkenheid van Dungenaren met hun kerk.”  Het is verkrijgbaar op de pastorie in Den Dungen voor de vriendenprijs van € 10, --.