De Ware Jacob

Parochieblad

Het  parochieblad van de lokatie Sint Jacobus de Meerdere heet De Ware Jacob. Hierop kunt u zich abonneren, het lidmaatschapsgeld is € 20,- per jaar.

Voor een abonnement kunt u terecht bij
dhr. G. Minkels, Tuinstraat 54 5275 AZ  Den Dungen tel. 073-5941465 e-mail drukkerij@sintjacobusdemeerdere.nl.

Hoofdredacteur J. Vissers, Hofstraat 7 5275 AD 073-5940310 e-mail: de.ware.jacob@live.nl

Bij dhr. G. Minkels kunt u ook terecht voor het drukken van doop- en huwelijksboekjes, ook mogelijk in kleur.
Redactieadres: Grinsel 1 5275 JL Den Dungen. tel 073-5941280