Gemonde

Gemonde is een van de oudste katholieke kerkdorpen in de Meijerij. De eerste berichten over een geloofsgemeenschap in Gemonde stammen al uit het jaar 698.  
Gemonde heeft dus al en eeuwenlang en vele generaties de rijkdom van het geloof doorgegeven. Voor de bouw van de Sint-Lambertuskerk in 1927 heeft Gemonde in totaal zo'n tien kerken gehad, alle op diverse locaties. De eerste bidplaatsen waren te vinden in buurtschap Den Hogert aan de Dommel, waar door de jaren heen zeven verschillende kerken hebben gestaan. Eerst stond er een houten kapel, maar rond 1100 werd gestart met de bouw van een stenen kerk.
Ook in Gemonde werd, zoals voor praktisch geheel Nederland, het katholieke geloof verboden en trad de Reformatie in. De gotische kerk op Den Hogert raakte in verval en er werd besloten een schuurkerk te bouwen aan het Twijnmeer.
Dat was op de plek, waar nu het oude kerkhof te vinden is,
Ook deze kerk werd uiteindelijk vervangen door nieuwbouw, deze keer op de huidige locatie.
Het oude kerkhof aan het Twijnmeer was tot 1968 in gebruik, daarna werd op Den Hogert een nieuwe begraafplaats in gebruik genomen. Op het oude kerkhof zijn nog veel historische graven te vinden, zo liggen er onder meer zusters van de sociëteit Jezus, Maria en Jozef (JMJ) en zijn er drie pastoorsgraven te vinden.
Vanaf het jaar 1865 tot 1965 was er een klooster in Gemonde. Hier huisden de zusters van JMJ, die o.a. zorg droegen voor goed basisonderwijs in Gemonde. Hun patroonheilige was Sint-Odulphus. Het herinneringsbeeld van Sint-Odulphus staat nu op de voormalige begraafplaats.
Het café Kloosterzicht herinnert nog aan de tijd van deze voormalige en voor het dorp zeer belangrijke kloostergemeenschap.
In de pastorietuin zijn nog twee stokkapelletjes te vinden. In de ene is een beeld van Maria te vinden, in de andere is Jozef te zien.
In het jaar 2012 werd nog een Maria-Gildekapel geopend, die  werd gebouwd op initiatief van de heer Schellekens en wijlen pastoor Piet Goedhart. In de kapel zijn acht zitplaatsen gerealiseerd en bezoekers kunnen er een kaarsje branden. In de vier glas-in-loodramen zijn de patroonheiligen van de twee gilden van Gemonde verwerkt.