Schijndel

Kerklocatie Schijndel
 
De H. Servatiuskerk te Schijndel maakt sinds 1 januari 2013 deel uit van de nieuw gevormde Michaëlparochie. De voormalige H. Servatiusparochie te Schijndel, de parochie Sint Jacobus de Meerdere te Den Dungen, de Sint Lambertusparochie te Gemonde en de H. Michaëlparochie te Sint Michielsgestel werden door het bisdom van Den Bosch opgedragen een fusie aan te gaan. Een degelijk traject van voorbereiding is hieraan vooraf gegaan. Verdere samenwerking en eenwording is een proces, dat enige tijd zal vergen. Samen geven we handen en voeten aan het Evangelie, de Blijde Boodschap, van Jezus Christus. Het parochiebestuur is met name in fascilitaire zin verantwoordelijk en het pastorale gedeelte komt voor rekening het pastorale team. We streven ernaar om op iedere locatie steeds herkenbare en vaste mensen te hebben. Wel vervangen we elkaar bij ziekte, vakantie of als dit om goede redenen nodig mocht zijn.
De locatie Schijndel moest helaas eind juni 2013 drie kerken sluiten. De H. Paulus-kerk aan de Hoevenbraak, de kerk van O.L.Vrouw van de H. Rozenkrans aan de Boschweg en de H. Servatiuskerk in Wijbosch. Deze kerksluitingen hebben een diepe impact gehad op de Schijndels geloofsgemeenschap. Moedig is men samen verder gegaan. We mogen de H. Servatiuskerk in het centrum van Schijndel de hoofdkerk van de nieuwe parochie noemen. Voor de gesloten kerken zal gezocht worden naar een passende herbestemming. De kerk van Wijbosch zal in de toekomst een woonbestemming krijgen en als gebouw zichtbaar blijven in de dorpskern. De begraafplaatsen blijven hun bestemming behouden. Als het enigszins mogelijk is, zal zowel in Wijbosch, op Hoevenbraak en aan de Boschweg er een kleine kapel komen of blijven, die dagelijks open is, om er een kaarsje te branden. In de H. Servatiuskerk van Schijndel mag u zich van harte welkom weten.
 
De kerken, die in Schijndel in 2013 aan de eredienst ontrokken zijn, hebben ieder een eigen geschiedenis. In een kort relaas vindt u deze geschiedenis opgetekend. Immers, altijd zullen deze “huizen van God” deel blijven uitmaken van het katholieke erfgoed van de locatie Schijndel, waar het hun geschiedenis aangaat en wat zij voor de geloofsgemeenschappen hebben betekend.