Lokaal nieuws

Koor:
Gemengd Koor Sint Servatius

Bezetting:
Sopranen (8) – Alten (10) – Tenoren (3) – Bassen (5)
Repetitiedag en –tijd:
donderdag 20:00 – 22:00 uur
Repetitiefrequentie:
wekelijks
Repetitieplaats:
de  Sint Servatiuskerk
Repertoire: een-, twee-, drie- en vierstemmige missen en liederen, veelal met Latijnse teksten. Er wordt ook af en toe Gregoriaans gezongen.
Dirigent:Jan Buil
Organist:Rice Alessie
Frequentie van zingen:
op de 1ste, 3de en soms de 5de zondag van de maand in de mis van 10:00 uur.
Secretaris:Wim Rutte, 
Telefoon:
073-5479165
Email:
wimenriarutte@hotmail.com
 
 
 
Gemengd Koor Sint Servatius
 
De bezetting van het Gemengd Koor Sint Servatius is: Sopranen (8) – Alten (10) – Tenoren (3) – Bassen (5).
Het koor repeteert wekelijks op donderdagavond van 20:00 – 22:00 uur in de Sint Servatiuskerk.
Het koor zingt een-, twee-, drie- en vierstemmige missen en liederen, veelal met Latijnse teksten. Er wordt ook af en toe Gregoriaans gezongen.
De dirigent is Jan Buil en het koor wordt op het orgel begeleid door Rice Alessie.
Het koor zingt op de 1ste , de 3de en soms ook de 5de zondag van de maand in de mis van 10:00 uur.
U wilt graag zingen, maar weet niet of dit koor wel bij u past? Neem gerust contact op met onze secretaris Wim Rutte, hetzij telefonisch: 073-5479165 , hetzij per email: wimenriarutte@hotmail.com. Dan kunt u met hem afspreken om geheel vrijblijvend een repetitie – of een gedeelte van de repetitie – bij te wonen.

Koor:
Gemengd Pauluskoor Schijndel

Bezetting:
Sopranen (13) - Alten (13) - Tenoren (7) - Bassen (7)
Repetitiedag en –tijd:
Donderdag van 19.30 uur - 22.00 uur (half uur pauze)
Repetitiefrequentie:
Wekelijks
Repetitieplaats:
Het kerkzaaltje bij de voormalige Boschwegse kerk
Repertoire:Vierstemmige missen (Latijn, Nederlands, Duits) en één-en meerstemmige liederen, veelal met Latijnse, Nederlandse, Engelse, Franse  en Duitse teksten
Dirigent:Peter Aarssen
Organist:Wisselend: Ton Nagel, Rice Alessie en Tommy van Doorn 
Frequentie van zingen:
De eerste, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand (18.30 uur). De tweede zondag van de maand (10.00 uur)
Secretaris:Frans Rijnart, 
Telefoon:
073 - 5474325
Email:
fj.rijnart@ziggo.nl
 
 
Gemengd Pauluskoor
 
Het Pauluskoor bestaat al sinds 1948. In 2018 viert het koor dus haar 70-jarig bestaan. Ongeveer de eerste 15 jaar was het uitsluitend een mannen-koor. Tot 1963 werd er o.l.v. dirigent de heer Lauret gezongen in de noodkerk aan de Hoevenbraakse straat, nu het sociaal-cultureel centrum De Vink. Vanaf 1963 zong het koor in de nieuwgebouwde grote H. Pauluskerk, die in dat jaar ook werd ingewijd door wijlen mgr. Bekkers. Vanaf die tijd ongeveer veranderde het koor van samenstelling en werd het een mannen-jongenskoor o.l.v. van dirigent de heer De Laat. Weer enige jaren later werd het een mannen-kinderkoor, zodat ook de meisjes lid konden worden. Vanaf 1982 kreeg het koor haar huidige vorm, nl. een 4-stemmig gemengd koor o.l.v. dirigent de heer Aarssen, die dat tot op heden nog is. In maart 1995 werd de nieuwe kleinere H. Pauluskerk in gebruik genomen. Al die jaren werden de repetities gehouden in de kerk.
Het koor werd in de loop der jaren op het orgel begeleid door diverse organisten: Walter Aarssen, Frans Schoenmakers, Ton Nagel, Tommy v. Doorn en Rice Alessie. Na sluiting van de H.Pauluskerk in 2013 zingt het koor in de H. Servatiuskerk op de Markt. Gerepeteerd wordt er elke donder-dagavond in het kerkzaaltje (voorlopig) van de voormalige Boschwegse kerk en wel van 19.30 uur tot 22.00 uur met om 20.45 uur een half uur pauze (loopt weleens uit!). Het koor verzorgt de gezangen 2 à 3 keer in de maand in de dienst op zaterdagavond om 18.30 uur en 1 keer op zondag in de dienst om 10.00 uur.
Het Gemengd Pauluskoor telt momenteel 40 leden (zie bezetting). U wilt graag zingen, maar weet niet, of dit koor (met vele "feestmomenten") wel bij u past. Neem dan gerust contact op met onze dirigent Peter Aarssen (073-5513865, peter.aarssen@hetnet.nl),  onze voorzitter Riek Vogels (073-5493345, riekvogels@live.nl) of onze secretaris Frans Rijnart (073-5474325, fj.rijnart@ziggo.nl). Dan kunt u met hun afspreken om geheel vrijblijvend een (deel van de) repetitie bij te wonen. U bent van harte welkom!  
 
Schijndel, 25-05-2017
Dirigent en bestuur

Koor:

Dameskoor "Sint Servatius"

Bezetting: 10 sopranen 10 alten
Repetitiedag en -tijd Dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur zonodig tot 11.30 uur
Repetitiefrequentie Wekelijks
Repetitieplaats In de Sint Servatius kerk of in het zaaltje.
Repertoire Tweestemmig Nederlandse kerkliederen Latijn en Gregoriaans
Dirigent Rice Alessie
Organist Norbert Bartelsman
Frequentie van zingen uitvaarten, avondwakes,Boetevieringen 
Pasen, Pinksteren, Kerstmis, en elke 4 de zondag van de maand
Functie Voorzitter: Mia van Veghel 073- 5474783 miavanveghel@live.nl
Secretaris: Henny van Oers 073- 5494132 hennyvanoers@hotmail.com
Penningmeester: Sjanie Schreppers 073- 5474039 velden14@kpnmail,nl