In memoriam Nico van der Doelen

In memoriam Nico van der Doelen 

In de vroege ochtend van 24 december 2017 ontviel ons Nico van der Doelen. Nico was sinds 2013 lid van het Parochiebestuur en lid van de Stuurgroep Jacobus. In hem verliezen we een bekwaam bestuurder. Hij wist hoe je moet vergaderen, hoe je bij belangrijke beslissingen de lijn in de gaten moet houden, hoe hij je moet kneden om de juiste beslissing te nemen, hoe je een beetje moet geven en nemen. Wij kennen hem als een nuchter en zeer betrokken mens. Wij zijn hem veel dank verschuldigd, want van hem kon je veel leren.

 

Nico was een verfijnd mens en een grote persoonlijkheid. Iemand die thuis veel meer in het middelpunt stond dan hij misschien wel zelf wilde. Hij kon ontzettend veel genieten van zijn gezin. Ongemerkt was hij de Pater Familias en daarmee is hij de hoeksteen geworden van het gezin en, samen met zijn lidmaatschap van het bestuur, een hoeksteen van de samenleving. Tijdens zijn ziek zijn bleef hij een tevreden mens, niet dat hij zich er zonder slag of stoot bij heeft neergelegd, zeker niet. Hij is blijven knokken om beter te worden. Hij legt zich neer bij het idee dat je je intens gelukkig kunt voelen op zalige momenten en dat je, later, daar niet aan vast kunt houden.

 

Het bestuur van de R.K. Parochie Heilige Michaël en de Stuurgroep Jacobus, voorheen de Pastorale Raad van Den Dungen, is aan Nico veel dank verschuldigd.

 

We zullen hem blijven herinneren als een zalige mens.

 

Namens het Parochiebestuur en de Stuurgroep Jacobus,

 

Jo van der Doelen