4 maart 2017

De Vastentijd 2017 is begonnen.

Afgelopen woensdag is de Veertigdagentijd of Vastentijd weer begonnen. Deze tijd is bedoeld als voorbereidingstijd op het Paasfeest. Dit jaar loopt de Vastentijd van woensdag 1 maart t/m Paaszaterdag 15 april, naar verluid om 12.00. In de kerk kunt u op aswoensdag 1 maart, een askruisje halen.

Wat kunt u nog meer doen om mee te doen aan de Vastentijd en wat vieren we ook alweer met Pasen? Klikt u op de volgende link over Pasen en Vasten: Hoe zit het ook alweer.

http://www.vastenactie.nl/inspiratie/pasenenvastenhoezithetookalweer