19 maart 2017

Nieuwe benoeming pastoor As

Zojuist is bekend geworden dat onze pastoor Frank As een nieuwe benoeming door onze bisschop Mgr. G.J. de Korte heeft aanvaard. Hij gaat naar de Christus Koningparochie in Veldhoven, waar al enige tijd geen priester meer aanwezig is. 
In onze H. Michaëlparochie verkeerden wij in de luxepositie van drie priesters. Na het wegvallen van enkele priesters in het bisdom afgelopen tijd (door ziekte, emeritaat of uittreden) heeft  vicaris generaal  R. van den Hout, onze pastoor benaderd voor deze nieuwe functie Na een tijd van nadenken en gebed heeft pastoor As deze benoeming aanvaard. Bedenktijd, omdat hij veel achter laat wat hem lief is, maar toch heeft hij “ja” gezegd, omdat hij geen “nee” tegen de roepstem van de Heer wilde zeggen. Priesters staan in dienst van de bisschop en worden gezonden overal waar ze het hardste nodig zijn. 
Per wanneer hij onze parochie zal verlaten is nog niet helemaal duidelijk. Eerst zal de pastorie in Veldhoven opgeknapt moeten worden. Deze verbouwing zal waarschijnlijk enkele maanden in beslag nemen. 
Pastor Joe wordt als pastoor As vertrokken is, de nieuwe pastoor van de parochie en blijft in Schijndel wonen op de pastorie van de heilige Servatiuskerk. Kapelaan Zimmermann blijft wonen op de pastorie van de heilige Michaëlkerk. 
Er komt geen na het vertrek van pastoor As geen nieuwe priester in onze parochie voor hem in de plaats, wat mogelijk kan betekenen dat enkele mistijden zullen gaan veranderen, om het de twee overgebleven priesters mogelijk te maken in alle kerken van onze mooie parochie, de H. Eucharistie te blijven vieren. 
Er zullen nadrukkelijk géén kerklocaties gesloten worden.  

Klik hier om het persoonlijke woord van pastoor As aan ieder van ons, omtrent zijn nieuwe benoeming te lezen.