Nieuwsarchief

22 juli 2017

Samen groots, Bisdombedevaart 14-21 oktober

28 juni 2017

Bisdom 's-Hertogenbosch organiseert een bedevaart naar Lourdes

4 april 2017

“Ik ben wel eens ooit in Lourdes geweest, we waren toch in de buurt, maar veel zei het me niet.”

1 april 2017

Zondag 9 april is het Palmzondag. Dan gedenken wij de intocht van Jezus vanaf de Olijfberg naar de stad Jeruzalem., die spelen we na. Zondag om 10.00 uur houden we in de H. Michaëlkerk een palmprocessie met de kinderen en hun Palmpasenkruisen. Alle kinderen worden uitgenodigd om vrijdagmiddag 7 april om 15.45 uur in de kerk een Palmpasen kruis te maken. Je kunt je opgeven door een briefje in de brievenbus van de pastorie, of per email: gestel@michaelparochie.nl . Dan kunnen wij broodjes en sinaasappelen en andere dingen bestellen om de kruisen te versieren. Je moet zelf wel voor een houten kruis zorgen, wij zorgen voor de rest. Tot ziens op vrijdag 7 april in de H. Michaëlkerk.

19 maart 2017

Zojuist is bekend geworden dat onze pastoor Frank As een nieuwe benoeming door onze bisschop Mgr. G.J. de Korte heeft aanvaard. Hij gaat naar de Christus Koningparochie in Veldhoven, waar al enige tijd geen priester meer aanwezig is. In onze H. Michaëlparochie verkeerden wij in de luxepositie van drie priesters. Na het wegvallen van enkele priesters in het bisdom afgelopen tijd (door ziekte, emeritaat of uittreden) heeft vicaris generaal R. van den Hout, onze pastoor benaderd voor deze nieuwe functie Na een tijd van nadenken en gebed heeft pastoor As deze benoeming aanvaard. Bedenktijd, omdat hij veel achter laat wat hem lief is, maar toch heeft hij “ja” gezegd, omdat hij geen “nee” tegen de roepstem van de Heer wilde zeggen. Priesters staan in dienst van de bisschop en worden gezonden overal waar ze het hardste nodig zijn.

11 maart 2017

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.

4 maart 2017

Afgelopen woensdag is de Veertigdagentijd of Vastentijd weer begonnen. Deze tijd is bedoeld als voorbereidingstijd op het Paasfeest. Dit jaar loopt de Vastentijd van woensdag 1 maart t/m Paaszaterdag 15 april, naar verluid om 12.00. In de kerk kunt u op aswoensdag 1 maart, een askruisje halen. Wat kunt u nog meer doen om mee te doen aan de Vastentijd en wat vieren we ook alweer met Pasen? Klikt u op de volgende link over Pasen en Vasten: Hoe zit het ook alweer. http://www.vastenactie.nl/inspiratie/pasenenvastenhoezithetookalweer

29 november 2016

Sinds 26 november jl. , de eerste zondag van de Advent, wordt in principe in alle Nederlands katholieke kerken het nieuwe Onze Vader gebeden. Het gaat daarbij slechts om een kleine wijziging. De reden is, dat men in het hele Nederlandse taalgebied één Onze Vader wilde bidden.

20 november 2016

Graag uw aandacht voor het volgende! Onze bisschop Mgr. Gerard de Korte heeft zijn hele bisdom gevraagd zich meer te verdiepen in het Katholieke geloof.

25 augustus 2016

Vandaag, precies 100 dagen na zijn installatie als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch, verscheen bijgaande column van bisschop De Korte in het Nederlands Dagblad. DE EERSTE HONDERD DAGEN