Pasen is Opnieuw beginnen

PASEN is Opnieuw beginnen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Toch weten veel mensen niet meer wat er met Pasen gevierd wordt. Wat is de betekenis van het christelijke Paasfeest?
De opstanding van Jezus en De noodzaak van Jezus’ dood
Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Eigenlijk moet je wanneer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij gaf meerdere keren aan dat het nodig was. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid van de wereld te dragen. Daarbij is het dus ook van belang om ons te realiseren wie Jezus is. In de bijbel lezen we dat Hij zichzelf als de Messias en Zoon van God laat zien. In de manier waarop Hij sprak, wat Hij deed en wat Hij vertelde liet Hij zien dat Hij niet zomaar iemand was en is. Zijn dood aan het kruis was in die zin dus veel meer dan een terechtstelling. We denken op Goede Vrijdag aan de dood van de Zoon van God. Op deze manier maakte Jezus het mogelijk om de relatie tussen God en mens te herstellen.
De dood is niet het einde De gebeurtenissen op Goede Vrijdag betekende niet het einde van Jezus. Hij bleef niet in de dood maar stond na drie dagen op uit de dood. Zo overwon Hij de dood. Dit is een gebeurtenis met een grote betekenis. De dood heeft namelijk niet meer het laatste woord. Het betekent dat de dood niet het einde is maar dat er leven na de dood is. Jezus heeft een weg geopend naar een leven na dit leven.
Gebrokenheid is zonde. Zonde is een belangrijk maar ook moeilijk begrip in het christelijk geloof. Veel mensen denken bij zonde direct aan het overtreden van regels. Ten diepste gaat het daar eigenlijk niet om. In de bijbel wordt zonde heel direct verbonden aan de gebrokenheid van het leven. God schiep onze wereld en mensen om samen te leven. Dat ging mis en dat zien we dagelijks om ons heen. We leven in een gebroken wereld waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met elkaar samen te leven. Egoïsme, liefdeloosheid en geweld zijn thema’s waarmee wij in het nieuws en ons eigen leven dagelijks worden geconfronteerd. We ontdekken het bij anderen maar ook bij onszelf. Hier komt het begrip zonde om de hoek kijken. Deze gebrokenheid hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft. Daarom gaat zonde meer over je doel in het leven missen dan over het overtreden van regels.
Opnieuw beginnen Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar jou en mij en er staat niets in de weg. Er kan veel misgaan in ons leven maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Ook ziekte of dood is niet het einde. Jezus geeft een heel nieuw perspectief. Jezus heeft een weg geopend naar een nieuwe toekomst.
Wat betekent het voor mij?Wanneer je niet zo goed bekend bent met de persoon Jezus en de inhoud van het christelijk geloof kan de betekenis van Pasen vreemd en moeilijk overkomen. Ik krijg de verhalen en de woorden van Jezus niet uit mijn hoofd. Het laat mij niet meer los. In mijn beleving komt het omdat ik in Jezus antwoorden vind op de grote vragen in het leven: Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier op aarde? Waar ga ik naartoe? De betekenis van Pasen zegt mij dat ik mens ben waar God op een liefdevolle manier naar kijkt. Dat ik gelovend en zoekend met God mag samenleven. Dat ik in navolging van Jezus mag leren wat het leven is zoals Hij het bedoeld heeft.
Wat betekent Pasen voor jou?
Pastoor Joe Michael