Pauluskoor 70 jaar

 

Pauluskoor Schijndel 70 jaar
Dit jaar bestaat het Pauluskoor Schijndel 70 jaar. In het koorarchief is daarover niets te vinden, maar een 88-jarig koorlid vertelde enige jaren geleden namelijk, dat het werd opgericht in 1948, kort na de stichting van de Paulusparochie in de wijk Hoevenbraak. De eerwaarde heer Chris Vinken was benoemd als pastoor van de nieuwgestichte parochie. Onder zijn bezielende leiding werd een noodkerk gebouwd aan de Hoevenbraaksestraat. Het Pauluskoor was aanvanke-lijk een mannenkoor. Eén van de eerste dirigenten was de heer Lauret, docent aan de Schijndelse Ulo-school. Het koor zong in de verhoogde ruimte boven de ingang. Bij het verzorgen van de misgezangen droegen de mannen een superplie.Toen het gebouw later als kerk overbodig werd ging het dienst doen als sociaal-cultureel centrum “De Vink”, wat het tot op de dag van vandaag nog steeds is. In 1963 werd de nieuwe grote Pauluskerk aan de Julianastraat in gebruik genomen met ernaast de pastorie. Pastoor Vinken kreeg als assistent een kapelaan, nl. Kees Aarssen. In de loop der jaren is de samenstelling van het koor een aantal keren veranderd. Van een mannenkoor werd het een mannen-jongenskoor en later een mannen-kinderkoor, zodat ook de meisjes lid konden worden. Er kwam ook een andere dirigent, nl. Hans de Laat, leraar aan de Paulusbasisschool. In 1982 werd het koor wat het nu nog is, nl. een 4-stemmig gemengd koor en stond toen onder leiding van dirigent Peter Aarssen, die nu nog steeds het “dirigentenstokje” zwaait. Vanaf 1995 zong het koor in de nieuwe kleinere Pauluskerk en na de 3 kerksluitingen in Schijndel in 2013 in de H.Servatiuskerk aan de Markt. Het koor telt nu nog 38 leden. Drie keer per maand verzorgt het koor de misgezangen in de H.Servatiuskerk en op zaterdag de gezangen in een uitvaartdienst. Op donderdag 13 april vierde het koor het 70-jarig bestaan. De viering begon met het maken een groepsfoto voor de historie. Daarna genoten de koorleden met hun partners van een heerlijke en prima verzorgde Brabantse koffietafel. In de avonduren genoten we in “Den Durpsherd” in Berlicum van een cabaretshow van Karin Bruers en Nol Havens. Halverwege de voorstelling werd het koor uitgenodigd op het podium te komen om als backinggroep een lied mee te zingen. Na afloop hadden we nog een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Het koor kan terugzien op een geslaagde viering.
Frans Rijnart, lid communicatiegroep