UItstapje Acolieten Welkom op 1 juni in Gemonde

Eucharistieviering met medewerking van alle acolieten uit de hele parochie.

Voorg.: Kapelaan P. Zimmermann.

Na afloop kunt u op het kerkplein een pannenkoek met hen blijven eten