Vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer

Gebouwen
• Precies volgens planning is het binnenschilderwerk van de Heilige Servatius kerk te Schijndel gereedgekomen.  De samenwerking tussen het schildersbedrijf en onze vrijwilligers is perfect verlopen. De staties hangen op hun plaats. Alles is opgeruimd.
De planning is om in mei de “Heilige Familiekapel”, in de entree aan de noordzijde, gereed te hebben en te openen. De bedoeling is dat deze kapel, zoals ook de ruimten op de Hoevenbraak en de Boschweg de gehele dag toegankelijk is.
• De kapelruimte in de voormalige Wijbosche kerk is vorige week opgeleverd. Deze ruimte moet nog ingericht worden. Daarna is deze ruimte overdag toegankelijk voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje.
• We zijn zeer actief bezig met de verhuur van de voormalige pastorie in Den Dungen. Het ziet er naar uit dat wij daarin op korte termijn slagen. Indien er wat definitief te melden is wordt u via deze parochiepagina en bij de mededelingen in de kerk op de hoogte gehouden.
• In de pastorietuin in Sint -Michielsgestel is de stormschade hersteld. Door een groepje vrijwilligers wordt vanaf nu deze groene ruimte ondergehouden. Zij zijn inmiddels voorzien van het noodzakelijk gereedschap.
• In Gemonde zijn achter de pastorie door de storm van januari vele bomen omgewaaid. Ook hier is de schade aan beplanting opgeruimd.

Begraafplaatsen
• Op de begraafplaats aan de Dorpstraat te Gemonde zijn zieke bomen die dreigden schade aan grafmonumenten te veroorzaken gekapt. Op de begraafplaats aan de Hogert te Gemonde wordt wat beplanten aangebracht.
• Op 9 april is in de voormalige kerklocatie aan Boschweg te Schijndel de jaarlijkse bijeenkomst gehouden met alle begraafplaatsmedewerkers en andere vrijwilligers die direct bij de begraafplaatsen zijn betrokken. Het is een avond die het karakter heeft van een vergadering. Het is van groter belang, even elkaar bij te praten onder het genot van een bakje koffie o.d. Deze vrijwilligers zijn het tenslotte die onze begraafplaatsen keurig verzorgen. In de vergadering sprak Pastoor Joe daarover zijn waardering en een woord dank uit.
• Bij deze doe ik namens de begraafplaatsbeheerders een oproep om extra vrijwilligers te werven om de groepen op de begraafplaatsen uit te breiden. Dit geldt voor alle begraafplaatsen. Als we grotere groepen hebben maken vele handen licht werk. Overigens het zware werk wordt, in het kader van de ARBO-wetgeving uitbesteed aan derden. Voor gereedschap en andere voorzieningen wordt gezorgd. In de pauze is er koffie.
Mocht u interesse voor dit mooie buitenwerk hebben, meld u dan bij een van de beheerders of stuur een e-mail naar begraafplaatsbeheer@home.nl.
Ook kunt u bellen met 0651418132.

Theo van Roosmalen
(Bestuurslid Vastgoedbeheer)