Volwassenen

Als volwassenen een vraag aan de kerk hebben is dat meestal, omdat ze vanuit hun opvoeding gelovig zijn. Het geloof, dat je van hun ouders meegekregen hebben, is waardevol. Maar hoe gaan we daarmee om anno 2015? Willen we ons kind laten dopen? Wat betekent dat voor ons, wat is onze taak? Communie is een volgend keuzemoment. Het project "Opnieuw beginnen" is een jaarlijks aanbod van 6 avonden om met nieuwe ogen naar de basis van ons geloof te kijken. Het project "Geloven nu" is een andere mogelijkheid om je geloof met medegelovigen ter sprake te brengen. Samen bidden kan ook in de "Emmaus"-gebedsgroepen in Schijndel (elke eerste dinsdag in de maand) en Gemonde (elke derde donderdag in de maand). Volwassenen, die zich willen oriënteren op het toetreden in de katholieke kerk, bieden wij graag ondersteuning naast de  officiële basiscursus van het bisdom.